Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Turistična potovanja domačega prebivalstva, Slovenija, 4. četrtletje 2012 - končni podatki

25. marec 2013, Prva objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

V 4. četrtletju leta 2012 se je 25 % prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let, udeležilo okoli 947.000 turističnih potovanj, bodisi zasebnih ali poslovnih.

Četrtina prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let, se je odpravilo na vsaj eno turistično potovanje

Po podatkih iz ankete se je v obdobju oktober–december 2012 zasebnega ali poslovnega potovanja udeležilo okoli 445.000 ali 25 % prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let (v nadaljevanju jih imenujemo turisti); vsi skupaj so se odpravili na okoli 947.000 turističnih potovanj. Število turistov je v primerjavi s 4. četrtletjem 2011 ostalo približno enako, število turističnih potovanj pa se je povečalo za 22 %, in sicer zaradi večjega števila zasebnih potovanj z nastanitvijo v nenajetih nastanitvenih objektih, medtem ko se je število zasebnih potovanj v najetih nastanitvenih objektih zmanjšalo za 15 %.

Več krajših zasebnih potovanj, manj daljših zasebnih potovanj; 69 % zasebnih potovanj potekalo v Sloveniji

22 % prebivalstva Slovenije, starega 15 ali več let, je bilo na okoli 801.000 zasebnih potovanjih.

Vseh zasebnih potovanj je bilo za 22 % več kot v 4. četrtletju 2011; število krajših zasebnih potovanj (tj. potovanj z 1–3 prenočitvami) se je povečalo za 32 %, število daljših zasebnih potovanj (tj. z vsaj 4 prenočitvami) pa se je zmanjšalo za 7 %.

69% zasebnih potovanj je potekalo v Sloveniji, 31 % pa v tujini (od tega 32 % na Hrvaškem, 13 % v Avstriji ter 11 % v Bosni in Hercegovini).

Kar 81 % zasebnih potovanj je bilo krajših, tj. z 1–3 prenočitvami (od tega 76 % v Sloveniji), 19 % zasebnih potovanj je bilo daljših, tj. potovanj z vsaj 4 prenočitvami (od tega 60 % v tujini).

Turisti so se na zasebno potovanje največkrat odpravili zaradi preživljanja prostega časa (počitnice, dopust, potovanje); to je bil motiv za 67 % zasebnih potovanj, na 33 % zasebnih potovanj pa so se odpravili zaradi obiska pri sorodnikih ali prijateljih.

Med 65 % zasebnih potovanj so turisti bivali v brezplačnih nastanitvenih objektih - pri sorodnikih ali prijateljih (med 38 % zasebnih potovanj) in v lastnem počitniškem bivališču (med 27 % zasebnih potovanj). Med 35 % zasebnih potovanj so turisti bivali v plačljivih nastanitvenih objektih – v hotelih in podobnih objektih (med 22 % zasebnih potovanj) ter v kampih in drugih najetih nastanitvenih objektih, kot so zasebne sobe ali apartmaji, apartmaji v počitniških naseljih ipd. (med 13 % zasebnih potovanj).

Na zasebnem potovanju (obsegalo povprečno 2,8 prenočitve) turist porabil povprečno 49 evrov na dan

Zasebno potovanje je obsegalo povprečno 2,8 prenočitve (v tujini 4,2 prenočitve, v Sloveniji 2,2 prenočitve; zasebno potovanje v tujini je bilo v povprečju za 2 prenočitvi daljše).

Slovenski turisti so na zasebnem potovanju porabili povprečno 49 evrov na dan (v Sloveniji povprečno 34 evrov na dan, v tujini pa povprečno 67 evrov na dan).

Povprečno največ denarja na dan je porabil turist, ki je bival v hotelu (84 evrov), najmanj pa turist, ki je bival v lastnem počitniškem bivališču (19 evrov).

Poslovnih potovanj nekoliko več

Na poslovno potovanje (v Sloveniji ali v tujini) je odšlo okoli 93.000 ali 5 % prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več. Zabeleženih je bilo okoli 146.000 poslovnih potovanj ali 22 % več kot v enakem obdobju lanskega leta. 24 % poslovnih potovanj je potekalo v Sloveniji, 76 % pa v tujini.

Pomanjkanje finančnih sredstev in pomanjkanje prostega časa glavna razloga za to, da nekateri niso odšli na nobeno zasebno potovanje

78 % prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let, v 4. četrtletju 2012 ni odšlo na nobeno zasebno potovanje; 35 % teh prebivalcev ni potovalo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, 31 % zaradi pomanjkanja prostega časa, 14 % iz zdravstvenih razlogov, 11 % pa ni čutilo potrebe po potovanju.


Tokrat prvič objavljamo tudi podatke o udeleženosti na enodnevnih izletih v tujino.

Na enodnevni izlet v tujino se je odpravil vsak šesti prebivalec Slovenije, star 15 ali več let

Na vsaj en enodnevni izlet (tj. brez prenočitve) v tujino se je v obdobju oktober-november-december 2012 odpravilo 16 % prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let. Vseh enodnevnih izletov v tujino je bilo 700.000; 81 % je bilo zasebnih, 19 % pa poslovnih. Povprečno so na enem zasebnem enodnevnem izletu v tujini porabili 59 EUR, na poslovnem enodnevnem izletu v tujini pa povprečno 101 EUR.


Podrobnejše podatke tokrat prvič objavljamo tudi v podatkovnem portalu SI-STAT. Trenutno so v podatkovnem portalu objavljeni podatki od 1. četrtletja 2012 dalje.

Tabela 1: Prebivalci Slovenije na zasebnih potovanjih po spolu in starosti, Slovenija, 4. četrtletje 2012
SkupajNiso šli na
zasebno
potovanje
Šli na vsaj 1
daljše zasebno
potovanje
Šli samo na
krajše zasebno
potovanje
%
Skupaj 10078,47,713,9
Spol
  moški10078,47,314,3
  ženske10078,48,113,5
Starost (leta)
  15-2410070,78,6M20,7
  25-4410074,98,516,6
  45-6410079,07,313,7
  65+10087,86,55,7
M manj natančna ocena - previdna uporaba
Vir: SURS
Tabela 2: Število turističnih potovanj ter povprečna poraba na turista na dan na turističnih potovanjih, Slovenija, 4. četrtletje 2012
Število potovanj (v 1000)1)Povprečna poraba
na turista na dan (EUR)
SkupajSlovenijatujinaSkupajSlovenijatujina
Zasebna potovanja 80155524649,2633,5967,77
  daljša156639357,0038,7166,50
  krajša64549315342,1131,3770,62
Poslovna potovanja14635M111169,62111,19178,60
M manj natančna ocena - previdna uporaba
1) Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.
Vir: SURS
Grafikon 1: Zasebna potovanja prebivalcev Slovenije po glavni vrsti nastanitvene zmogljivosti, Slovenija, 4. četrtletje 2012
Grafikon 1: Zasebna potovanja prebivalcev Slovenije po glavni vrsti nastanitvene zmogljivosti, Slovenija, 4. četrtletje 2012
1) Zasebne sobe ali apartmaji, apartmaji v počitniškem naselju, turistične kmetije, planinske koče itd.
Vir: SURS
Metodološko opozorilo
Podatki v tej publikaciji so ocene, pridobljene z anketo, na vzorcu, ki predstavlja celotno populacijo slovenskega prebivalstva od 15. leta dalje.
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Avtorica:
Naslednja objava podatkov:
24. december 2014
Povezane vsebine
Povezave do podrobnih metodološih pojasnil in podrobnejših podatkov v Si-Stat podatkovni bazi ter povezave do drugih povezanih vsebin najdete v novici, objavljeni na spletnih straneh Statisičnega urada na naslovu http://www.stat.si/novica_poglej.asp?id=124.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Turizem'

28.11.2014 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, oktober 2014 – začasni podatki
25.11.2014 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, september 2014 – končni podatki
30.10.2014 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, september 2014 – začasni podatki
24.10.2014 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, avgust 2014 – končni podatki
30.9.2014 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, avgust 2014 – začasni podatki
25.9.2014 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, julij 2014 – končni podatki
25.9.2014 Svetovni dan turizma 2014
25.9.2014 Turistična potovanja domačega prebivalstva, Slovenija, 2. četrtletje 2014 – končni podatki
18.9.2014 Slovenske potovalne agencije, Slovenija, 2013 - končni podatki
29.8.2014 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, julij 2014 – začasni podatki

» Ostale zadnje novice v področju 'Turizem'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.