Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Statistični dnevi 2006, mednarodno posvetovanje

3. november 2006, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

16. Statistični dnevi, tradicionalno mednarodno posvetovanje statistikov, uporabnikov in dajalcev podatkov z naslovom »Merjenje razvojne vloge in učinkovitosti javnega sektorja in politik« bo potekalo od 6. do 8. 11. v Radencih.

Posvetovanje Statistični dnevi 2006, ki ga že šestnajstič organizirata Statististični urad RS in Statistično društvo Slovenije, bo namenjeno razpravam in odprtim vprašanjem o merjenju razvojne vloge in učinkovitosti javnega sektorja in njegovih politik tako na nacionalni ravni kot v okviru Evropske unije. 

Programskemu odboru Statističnih dnevov 2006 predseduje dr. Janez Šuštaršič, direktor Urada za makroekonomske analize in razvoj. Posvetovanje bosta odprla prof. dr. Andrej Blejec, predsednik Statističnega društva Slovenije, in mag. Irena Križman, generalna direktorica Statističnega urada RS.

Vabljeni najvidnejši statistični strokovnjaki iz tujine in slovenski minister za javno upravo
Uvodoma bodo najvidnejši vabljeni statistiki evropskih statističnih inštitucij spregovorili o problematiki in priložnostih držav članic EU in celotne Evropske unije na področjih moderne informacijske družbe, temelječe na znanju, in statistično spremljanje učinkovitosti njihovih reformnih programov in politik:

  • generalni direktor EUROSTAT-a, gospod Hervé Carré, bo govoril o pomembnosti sistematičnega sodelovanja med nacionalnimi statističnimi uradi v EU, tudi na osnovi zakonodaje Skupnosti;
  • gospod Enrico Giovannini, direktor Statističnega direktorata OECD, bo govoril o vlogi statistike in politike ter o boljši izrabi sodobnih načinov komuniciranja z javnostjo, kot npr. s spletnimi dnevniki (blogi) – vse za družbo, temelječo na znanju;
  • generalni direktor Direktorata za statistiko ECB, gospod Steven Keuning, pa bo pojasnil, kakšne so obveznosti, ki jih morajo prevzeti nacionalni statistični uradi, vključeni v območje z evrom.

Vidike izboljšav v javni upravi v Sloveniji in razmišljanje o možnostih merjenja le-teh pa bo v uvodnem delu posvetovanja predstavil dr. Gregor Virant, minister za javno upravo Vlade RS.

 

Predstavitve in okrogle mize
Tridnevno posvetovanje smo razdelili v pet tematskih sklopov, v katerih bodo udeleženci predstavili različne poglede na razvojno funkcijo države, razmišljali o učinkovitosti sektorja za področje zdravstva, govorili o prenovljeni lizbonski strategiji in njenih dveh poglavitnih nalogah, tj. o ustvarjanju delovnih mest in živahnejši gospodarski rasti, ter o izvajanju nadaljnjih reformnih programov, pa tudi o merjenju doseženih ciljev in učinkovitosti programov in politik.

Statistiki in uporabniki statističnih podatkov bodo razpravljali še o kakovosti v statistiki v najširšem smislu in o pomenu uvedbe Kodeksa ravnanja evropske statistike, ki so ga sprejeli Evropska komisija, kasneje pa še ECOFIN in  Odbor za statistični program. Zadnji del posvetovanja bo namenjen predstavitvi razvojnih dosežkov na različnih področjih statistike.
Posvetovanje bomo popestrili z okroglimi mizami, na katerih bodo udeleženci razpravljali s strokovnjaki različnih področij – o staranju prebivalstva, o varni hrani,  o novi klasifikaciji dejavnosti in o izmenjavi podatkov med institucijami.

Posvetovanja Statistični dnevi 2006 se bo udeležilo okrog 200 strokovnjakov s področja statistike, uporabnikov uradne statistike in dajalcev statističnih podatkov in informacij, med njimi 23 predstavnikov tujih statističnih uradov oz. mednarodnih statističnih agencij ter ministrstev tujih vlad. Program posvetovanja, imena udeležencev in njihovi prispevki so objavljeni na spletnem naslovu: http://www.stat.si/stat_radenci.asp .  


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

16.2.2015 Mednarodni dan maternega jezika 2015
23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.