Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Predhodni dostop do nekaterih podatkov

16. oktober 2006, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Statistični urad s 16. oktobrom 2006 uvaja predhodni dostop do nekaterih statističnih podatkov najvišjim nosilcem vlade in Banke Slovenije, saj kakovostno komuniciranje z javnostmi o pojavih, ki jih spremljamo s statističnimi podatki, zahteva predhodno pripravo oz. seznanitev s temi podatki. Izhodišče za tak dostop predvideva Kodeks ravnanja evropske statistike in potrjujejo prakse nacionalnih statističnih uradov Evropske unije.


Statistični urad s 16. oktobrom 2006 uvaja predhodni dostop do nekaterih statističnih podatkov najvišjim nosilcem vlade in Banke Slovenije, in sicer 6 do 24 ur pred prvo objavo podatkov.

Kodeks ravnanja evropske statistike
Kodeks ravnanja evropske statistike je decembra 2004 sprejela najprej Evropska komisija, kasneje pa še ECOFIN in Odbor za statistični program, z namenom izboljšati kakovost evropske statistike in povečati zaupanje uporabnikov do statističnih podatkov in dajalcev podatkov v neodvisnost in integriteto nacionalnih statistik in Eurostata.
Kodeks v 6. načelu, naslovljenem Nepristranskost in objektivnost, govori o dostopu uporabnikov do statističnih podatkov in informacij in navaja, da morajo statistične službe pri pripravi in izkazovanju evropske statistike upoštevati znanstveno neodvisnost ter ravnati objektivno, strokovno in pregledno ter tako, da so vsi uporabniki obravnavani enako, dostop zunanjih uporabnikov do le-teh še pred objavo pa je omejen, nadzorovan in javnosti znan.

Objavljanje podatkov
Podatke Statistični urad objavlja na svojih spletnih straneh www.stat.si po svojem koledarju, objavljenem na naslovu http://www.stat.si/koledar.asp, praviloma ob 10.30; izjema so podatki o povprečnih mesečnih plačah, ki jih objavlja do konca poslovnega časa.

Predhodni dostop
Na statističnem uradu smo podrobno proučili prakse nacionalnih statističnih uradov Evropske unije; rezultati te študije so pokazali, da skoraj polovica teh uradov omogoča omejenemu krogu uporabnikov, ki zastopajo najvišje funkcije v upravljanju države, predhodni dostop do nekaterih podatkov.
Tudi slovenski statistični urad je tako pripravil postopek dostopa do nekaterih podatkov pred prvo uradno objavo in protokol ravnanja s temi podatki, in sicer le za naslednje nosilce funkcij v upravljanju države: za predsednika Vlade RS, za guvernerja Banke Slovenije, za ministra, pristojna za finance in gospodarstvo ter še za najožjega svetovalca vsakega izmed njih.

Protokol ravnanja s podatki v predhodnem dostopu
Statistični urad ureja predhodni dostop do nekaterih podatkov skrajno restriktivno in upoštevajoč vse predpise slovenske državne statistike, Kodeks ravnanja evropske statistike in dobre prakse tistih nacionalnih statističnih uradov EU, ki so tak dostop že uvedle. Zato smo sprejeli poseben protokol, ki vsebuje pravila ravnanja s podatki, dosegljivimi pred uradno objavo, in obvezen podpis izjave, ki osebe s pravico do predhodnega dostopa do podatkov zavezuje k ustreznemu ravnanju glede na ta protokol.

Podatki v predhodnem dostopu
Statistični urad je v predhodnem dostopu ponudil podatke o četrtletnem BDP, inflaciji, brezposelnosti, plači in zunanji trgovini.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.