Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 43. zasedanje Statistične komisije ZN

29. februar 2012, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Udeleženci 43. zasedanja razpravljajo o metodoloških vprašanjih statistik, povezanih z aktualnimi vprašanji v svetu (o popisih prebivalstva in stanovanj, o statistikah okolja, kmetijstva, nacionalnih računov), o kakovosti statistike in o spoštovanju načel kodeksa uradne statistike ZN. Slovenijo zastopa mag. Irena Križman, generalna direktorica SURS.

Statistična komisija ZN je bila ustanovljena leta 1947 na pobudo Ekonomskega in socialnega sveta ZN z namenom, da bi podprla razvoj nacionalnih statistik in da bi sodelovala pri usklajevanju dela specializiranih agencij ZN na področju statistike in mednarodnih statističnih programov, obenem pa naj bi opozarjala na pomembnost uradnih statistik.

43. zasedanje Statistične komisije poteka od 28. februarja do 2. marca 2012 v New Yorku. Udeležujejo se ga najvidnejši predstavniki nacionalnih statističnih uradov in mednarodnih statističnih institucij. Ob tokratnem zasedanju poteka več spremljevalnih dogodkov: forum na visoki ravni z naslovom »Merjenje nemerljivega – izziv za urade statistike« in razširjeni sestanek Biroja Odbora OECD za statistiko. Slovensko državno statistiko zastopa na vseh omenjenih srečanjih generalna direktorica Statističnega urada RS mag. Irena Križman.

V ospredju 43. zasedanja so statistike, povezane z aktualnimi vprašanji v svetu

Razprave na zasedanjih Statistične komisije so odziv te institucije na aktualne potrebe po ustreznih statistikah; med temami najbolj izstopajo naslednje:

  • Popisi prebivalstva in stanovanj v svetu, izvedeni v preteklih dveh letih, pregled doseženih rezultatov in smernice za prihodnje popise.
  • Predlog revizije statistike okolja, metodologija okoljskih računov in morebitni sprejem integriranih okoljsko-ekonomskih računov.
  • Poročilo o uvedbi metodologije Sistem nacionalnih računov 1993 (SNA 1993) v državah in napredek pri uvajanju SNA 2008.
  • Predlog načrta za uvedbo globalne strategije za izboljšanje kmetijske statistike in statistike podeželja.
  • Statistika energetike s poudarkom na zemeljskem plinu in statistika ekonomij, temelječih na naravnih virih.
  • Pregled kritičnih pripomb k Poročilu UNDP-ja o človekovem razvoju 2011 in predstavitev načrtov za Poročilo 2012.
Udeleženci zasedanja razpravljajo še o zagotavljanju večje kakovosti nacionalnih statistik in o spoštovanju Temeljnih načel uradne statistike in o morebitni dopolnitvi teh načel.


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

16.2.2015 Mednarodni dan maternega jezika 2015
23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.