Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

29. februar 2012, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

V mesečni publikaciji Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji objavljamo na enem mestu podatke, ki so bili objavljeni v posameznih publikacijah iz zbirke Prva objava. Vabljeni k pregledu druge številke za 2012.

Veliko področij, še več podatkov

V publikaciji predstavljamo na enem mestu najnovejše statistične podatke za Slovenijo za številna statistična področja:

         - prebivalstvo
         - nacionalni računi
         - cene
         - plače
         - aktivno prebivalstvo
         - rudarstvo in predelovalne dejavnosti
         - zunanja trgovina
         - gradbeništvo
         - trgovina in druge storitvene dejavnosti
         - turizem
         - transport 
         - kmetijstvo in ribištvo 
         - poslovne tendence.

Podatki za zadnjih pet let, za zadnjih osem četrtletij ali za zadnjih dvanajst mesecev

V okviru vsakega področja so najprej prikazani podatki za zadnjih pet let. Nato sledijo tekoči, aktualni podatki; za nekatera področja so to podatki za zadnjih osem četrtletij, za nekatera pa podatki za zadnjih dvanajst mesecev.

Plače, brezposelnost, cene …

-Povprečna mesečna bruto plača za december 2011 je znašala 1.546,09 EUR. Glede na november 2011 je bila nižja za 6,4 %.

-Stopnja brezposelnosti je bila v 4. četrtletju 2011 po Anketi o delovni sili 8,7-odstotna.

-Januarja 2012 smo znižanje cen življenjskih potrebščin zabeležili v naslednjih skupinah: obleka in obutev (za 16,0 %), alkoholne pijače in tobak (za 1,1 %) ter rekreacija in kultura (za 0,2 %).

-Skupna vrednost v decembru 2011 odkupljenih kmetijskih pridelkov je znašala 46,7 milijona EUR, to je za 6 % več kot v novembru 2011.

-V turističnih nastanitvenih objektih je bilo v decembru 2011 zabeleženih skoraj 183.000 prihodov turistov in več kot 474.000 njihovih prenočitev.

Avtorica:

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

16.2.2015 Mednarodni dan maternega jezika 2015
23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.