Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Turistična potovanja domačega prebivalstva, Slovenija, 3. četrtletje 2011 - končni podatki

23. december 2011, Prva objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

V 3. četrtletju leta 2011 se je 58 % prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let, udeležilo okoli 2.071.000 turističnih potovanj, bodisi zasebnih ali poslovnih.

Milijon prebivalcev Slovenije, starih 15 let in več, se je odpravilo na vsaj eno turistično potovanje

Po podatkih iz ankete se je v obdobju julij–september 2011 zasebnega ali poslovnega potovanja udeležilo okoli 1.013.000 ali 58 % prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let (v nadaljevanju jih imenujemo turisti); vsi skupaj so se odpravili na okoli 2.071.000 turističnih potovanj. Število domačih turistov in število turističnih potovanj, ki so se jih ti udeležili, sta bili v primerjavi s 3. četrtletjem leta 2010 večji, in sicer število turistov za 1 %, število potovanj pa za 5 %.

Število zasebnih potovanj nekoliko večje; cilj vsakega drugega zasebnega potovanja je bila Hrvaška, vsakega tretjega pa Slovenija

57 % prebivalstva Slovenije, starega 15 ali več let, je bilo na okoli 1.964.000 zasebnih potovanjih. Od turistov, ki so odšli na zasebno potovanje, se je daljših zasebnih potovanj (najmanj 4 prenočitve) udeležilo 85 % turistov.

Vseh zasebnih potovanj je bilo za 8 % več kot v 3. četrtletju 2010; število krajših zasebnih potovanj (tj. potovanj z 1–3 prenočitvami) se je povečalo za 7 %, število daljših zasebnih potovanj (tj. z vsaj 4 prenočitvami) pa za 9 %.

34 % zasebnih potovanj je potekalo v Sloveniji, 66 % pa v tujini (od tega 75 % na Hrvaškem, 3 % v Italiji ter 3 % v Bosni in Hercegovini).

58 % zasebnih potovanj je bilo daljših, tj. z vsaj 4 prenočitvami (od tega 81 % v tujini), 42 % zasebnih potovanj je bilo krajših, tj. potovanj z 1-3 prenočitvami (od tega 54 % v Sloveniji).

Turisti so se na zasebno potovanje največkrat odpravili zaradi preživljanja prostega časa (počitnice, dopust, potovanje); to je bil motiv za 92 % zasebnih potovanj. Pri 83 % počitniških potovanj je bila glavna dejavnost sprostitev, počitek in zabava, pri 8 % pa rekreativne dejavnosti.

Večina zasebnih potovanj (88 %) je bila organizirana brez pomoči potovalne agencije.

Na 23 % zasebnih potovanj so turisti bivali v lastnem počitniškem bivališču, na 18 % pri sorodnikih ali prijateljih, na 17 % v zasebnih sobah, na 17 % v hotelih, na 11 % v kampih ter na 13 % v drugih nastanitvenih objektih. Na 85 % zasebnih potovanj so se turisti odpravili z osebnim avtom, na 7 % pa z letalom.

Na zasebnem potovanju (obsegalo povprečno 6,1 prenočitve) turist porabil povprečno 41 evrov na dan

Zasebno potovanje je obsegalo povprečno 6,1 prenočitve (v tujini 7,4 prenočitve, v Sloveniji 3,5 prenočitve; zasebno potovanje v tujini je bilo v povprečju za 3,9 prenočitve daljše).

Slovenski turisti so na zasebnem potovanju porabili povprečno 41 evrov na dan (v Sloveniji povprečno 32 evrov na dan, v tujini pa povprečno 43 evrov na dan).

Povprečno največ denarja na dan je porabil turist, ki je bival v hotelu (84 evrov), najmanj pa turist, ki je bival v lastnem počitniškem bivališču (18 evrov).

Med turističnimi potovanji je bilo le vsako dvajseto potovanje poslovno

Na poslovno potovanje, v Slovenijo ali tujino, je odšlo okoli 74.000 ali 4 % prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več. Zabeleženih je bilo okoli 107.000 poslovnih potovanj ali 31 % manj kot v enakem obdobju lanskega leta. 22 % poslovnih potovanj je potekalo v Sloveniji, 78 % pa v tujini.

Pomanjkanje finančnih sredstev in pomanjkanje prostega časa glavna razloga za to, da nekateri niso odšli na nobeno zasebno potovanje

43 % prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let, v 3. četrtletju 2011 ni odšlo na nobeno zasebno potovanje; 40 % teh prebivalcev ni potovalo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, 25 % zaradi pomanjkanja prostega časa, 19 % iz zdravstvenih razlogov, 11 % pa ni čutilo potrebe po potovanju.

Daljši komentar o turističnih potovanjih domačega prebivalstva je v priponki, pod sliko. Podrobnejši podatki so objavljeni na spletnem naslovu http://www.stat.si/tema_ekonomsko_turizem_potovanja_domacih.asp.

Tabela 1: Prebivalci Slovenije na zasebnih potovanjih po spolu in starosti, Slovenija, 3. četrtletje 2011
Skupaj1)Niso šli na
zasebno
potovanje
Šli na vsaj 1
daljše zasebno
potovanje
Šli samo na
krajše zasebno
potovanje
%
Skupaj10042,948,28,8
Spol
  moški10040,450,09,7
  ženske10045,446,68,0M
Starost (leta)
  15 - 2410021,5M68,69,9M
  25 - 4410029,960,29,9M
  45 - 6410046,044,69,4M
  65 +10077,717,5M4,8M
M manj natančna ocena - previdna uporaba
1) Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.
Vir: SURS
Tabela 2: Število turističnih potovanj ter povprečna poraba na turista na dan na turističnih potovanjih, Slovenija, 3. četrtletje 2011
Število potovanjPovprečna poraba na turista na dan
Skupaj1)SlovenijatujinaSkupajSlovenijatujina
1000EUR
Zasebna potovanja 1.9646651.30041,1431,9143,40
  daljša1.13722191641,2932,9742,65
  krajša82744338440,3030,2850,96
Poslovna potovanja10724M83163,14128,56M170,90
M manj natančna ocena - previdna uporaba
1) Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.
Vir: SURS
Grafikon 1: Turistična potovanja prebivalcev Slovenije v tujini po ciljnih destinacijah, Slovenija, 3. četrtletje 2011
Grafikon 1: Turistična potovanja prebivalcev Slovenije v tujini po ciljnih destinacijah, Slovenija, 3. četrtletje 2011
Vir: SURS
Metodološko opozorilo
Podatki v tej publikaciji so ocene, pridobljene z anketo, na vzorcu, ki predstavlja celotno populacijo slovenskega prebivalstva od 15. leta dalje.
Avtorica:
Naslednja objava podatkov:
24. marec 2015
Povezane vsebine
Povezave do podrobnih metodološih pojasnil in podrobnejših podatkov v Si-Stat podatkovni bazi ter povezave do drugih povezanih vsebin najdete v novici, objavljeni na spletnih straneh Statisičnega urada na naslovu http://www.stat.si/novica_poglej.asp?id=124.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Turizem'

23.1.2015 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, november 2014 – končni podatki
30.12.2014 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, november 2014 – začasni podatki
24.12.2014 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, oktober 2014 – končni podatki
24.12.2014 Turistična potovanja domačega prebivalstva, Slovenija, 3. četrtletje 2014 - končni podatki
28.11.2014 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, oktober 2014 – začasni podatki
25.11.2014 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, september 2014 – končni podatki
30.10.2014 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, september 2014 – začasni podatki
24.10.2014 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, avgust 2014 – končni podatki
30.9.2014 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, avgust 2014 – začasni podatki
25.9.2014 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, julij 2014 – končni podatki

» Ostale zadnje novice v področju 'Turizem'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.