Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Kazalniki dohodka in revščine (SILC), podrobni podatki, Slovenija, 2010 – začasni podatki

27. oktober 2011, E-objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

V podatkovnem portalu SI-STAT objavljamo podrobne podatke o kazalnikih dohodka in revščine za leto 2010.

Osnovni kazalniki dohodka in revščine iz Raziskovanja o dohodkih in življenjskih pogojih (SILC) za leto 2010 so bili že objavljeni v Prvi objavi 16. septembra 2011, v podatkovnem portalu SI-STAT pa jih zdaj objavljamo še v razširjenem obsegu. Objavljenih je več kazalnikov kot v Prvi objavi, že objavljeni podatki pa so dopolnjeni s podrobnejšimi prerezi.

V podatkovnem portalu SI-STAT so bili podrobni podatki do sedaj objavljeni pod naslovom Kazalniki dohodka in revščine (SILC), od te objave dalje pa bodo objavljeni pod naslovom Kazalniki revščine in socialne izključenosti (SILC) ter v dveh poglavjih (Stanovanjska prikrajšanost, Prenaseljenost) pod naslovom Stanovanjski pogoji (SILC).

Metodološko opozorilo
Vir za izračun stopnje tveganja revščine in drugih kazalnikov za leto 2010 so bili podatki iz Raziskovanja o dohodkih in življenjskih pogojih (SILC) za leto 2010, ki je bilo izvedeno na podlagi podatkov, pridobljenih z Anketo o življenjskih pogojih v letu 2010 (leto izvedbe SILC), in administrativnih ter registrskih podatkov za leto 2009 (referenčno leto za dohodek).

V postopek izračunavanja uteži gospodinjstev za leto 2010 smo vključili podatke iz registrskega popisa prebivalstva 2011. Zaradi spremenjenega vira podatkov za uteževanje se je v populaciji povečalo število gospodinjstev, predvsem enočlanskih.

Podatki za zadnje objavljeno leto so začasni, podatki za vsa predhodna leta pa končni. Podatki za zadnje objavljeno leto postanejo končni z objavo podatkov za naslednje leto.
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Avtorica:

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Življenjska raven'

20.2.2015 Mnenje potrošnikov, Slovenija, februar 2015 - končni podatki
19.2.2015 Dohodki gospodinjstev, Slovenija, 2008-2013 - končni podatki
11.2.2015 Življenjski pogoji, Slovenija, 2014 – začasni podatki
23.1.2015 Mnenje potrošnikov, Slovenija, januar 2015 - končni podatki
23.12.2014 Blaginja, Slovenija, 2013 - končni podatki
23.12.2014 Mnenje potrošnikov, Slovenija, december 2014 - končni podatki
21.11.2014 Mnenje potrošnikov, Slovenija, november 2014 - končni podatki
23.10.2014 Mnenje potrošnikov, Slovenija, oktober 2014 - končni podatki
23.9.2014 Mnenje potrošnikov, Slovenija, september 2014 - končni podatki
11.9.2014 Kazalniki dohodka in revščine, Slovenija, 2013 – končni podatki

» Ostale zadnje novice v področju 'Življenjska raven'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.