Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Slovenija v številkah 2011

30. september 2011, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Statistični urad Republike Slovenije je izdal knjižico Slovenija v številkah 2011, priročno publikacijo z večino bistvenih podatkov o naši državi.

Iz izbranih podatkov o Sloveniji v letu 2010 boste dobili mnogo zanimivih in uporabnih podatkov o naši državi, o ozemlju in podnebju, o socialnem in ekonomskem položaju njenih prebivalcev in o okolju, v katerem živimo, o obremenitvah okolja, o izobraževanju, o socialni zaščiti, pa tudi to …

… da se je število priseljenih v Slovenijo v letu 2010 glede na 2009 skoraj prepolovilo;

… da je bilo leta 2010 za 12 % manj cestnoprometnih nesreč s smrtnim izidom ali s telesnimi poškodbami kot leta 2009;

… da je imelo v letu 2010 dostop do interneta 68 % gospodinjstev;

… da je bilo v letu 2010 dokončanih za 25,6 % manj stanovanj kot leta 2009;

… da je bila stopnja registrirane brezposelnosti v pomurski statistični regiji v letu 2010 za 64,4 % večja kot v celotni Sloveniji.

Ker se raznolikost Slovenije in njenih delov odraža na vseh ravneh, smo v publikacijo vključili tudi kratek pregled podatkov po statističnih regijah. Položaj Slovenije med drugimi državami članicami Evropske unije pa smo ponazorili z pregledom kazalnikov drugih držav naše širše skupnosti. Vsebino dopolnjujejo številni grafikoni in karte.

Celotna vsebina publikacije Slovenija v številkah 2011 je objavljena tudi na naši spletni strani.


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.