Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Mag. Irena Križman povabljena v Svetovalni svet Svetovne banke o enakosti med spoloma in o razvoju

23. september 2011, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Novi Svetovalni svet bo ponudil razmislek o razvoju in omejitvah enakosti med spoloma in Svetovni banki oblikoval nove zamisli in priporočila za povečevanje vloge žensk in za zmanjševanje neenakosti med spoloma.

Poročilo o razvoju v svetu 2012: enakost med spoloma in razvoj

Enakost med spoloma je ena središčnih prednostnih tem Svetovne banke, razvidna najprej v posebnem načrtu aktivnosti za obdobje 2007–2010, nato pa v triletnem programu za leta 2011–2013. Svetovna banka je za izvedbo različnih aktivnosti za zmanjšanje neenakosti med spoloma investirala 65 milijard dolarjev ali 37 % vseh posojil; v svojem dokumentu z naslovom Poročilo o razvoju v svetu 2012: enakost med spoloma in razvoj pa se je zavezala k večjemu razvoju na tem področju.

V Poročilu o razvoju v svetu 2012 je postavljenih pet strateških ciljev:

  • Podpora razpravam o enakosti med spoloma po državah in po širših regijah.
  • Pomoč pri razkrivanju neenakosti med spoloma v državah.
  • Povečanje posojil za nacionalne programe pomoči za zdravje mater in otrok, za izobraževanje deklic ter za zaposlovanje žensk in za uveljavljanje njihovih poslovnih zmožnosti ter njihovega vpliva v družbi.
  • Povečanje dostopa do ustreznih podatkov in evidenc, prikazanih po spolu.
  • Povečanje vpliva med partnerji na svetovni ravni z ustanovitvijo Svetovalnega sveta na visoki ravni.
Svetovalni svet Svetovne banke o enakosti med spoloma in razvoju

Članstvo Sveta sestavlja 18 predstavnikov, in sicer ministri iz različnih držav in predstojniki vladnih in mednarodnih institucij, nevladnih združenj ter fundacij; Svet vodi podpredsednik Svetovne banke in vodja sekcije Zmanjšanje revščine in gospodarski menedžement. Kot edina predstavnica statistične stroke je bila zaradi večletnega aktivnega sodelovanja v mednarodnih statističnih institucijah povabljena v Svet generalna direktorica slovenskega statističnega urada mag. Irena Križman

Danes, 23. septembra 2011, se bo Svet sestal v Washingtonu na otvoritvenem sestanku. Člani bodo po predstavitvi ciljev in področij delovanja Sveta razpravljali o posledicah,o katerih govori Poročilo o razvoju v svetu 2012: enakost med spoloma in razvojna dejavnost Svetovne banke, in predlagali nove usmeritve za izboljšanje enakih možnosti ljudi ne glede na spol.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.