Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 58. zasedanje Mednarodnega statističnega inštituta (ISI)

24. avgust 2011, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

58. zasedanja Mednarodnega statističnega inštituta (ISI) v Dublinu od 21. do 26. avgusta 2011 se kot predsednica Mednarodnega združenja za uradne statistike (IAOS) udeležuje tudi generalna direktorica SURS, mag. Irena Križman.

Mednarodni statistični inštitut - ISI

Mednarodni statistični inštitut (International Statistical Institute, ISI) je bil ustanovljen leta 1885, vendar se strokovnjaki s področja statistike sestajajo na kongresih vsako drugo leto že od leta 1853. Poslanstvo inštituta je promoviranje razumevanja statistike, pa tudi izmenjava dobrih praks v statistiki v celotnem svetu. V razvoju statističnih metod pa ima ISI vodilno vlogo, kar je odraz vse večjih zahtev po visoko strokovni statistiki.

ISI je posvetovalni organ Ekonomsko-socialnega sveta Združenih narodov (ECOSOC) in Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO). Njegove dejavnosti se izvajajo s finančno podporo medvladnih organizacij, vlad, lokalnih skupnosti, fundacij, zasebnih podjetij in drugih; del sredstev pa ISI pridobi iz članarin in od prodaje svojih publikacij. Inštitut šteje skoraj 5.000 članov iz okrog 130 držav sveta; med člani je približno 2.000 mednarodno priznanih vodilnih strokovnjakov s področja statistike.

Zasedanja ISI-ja so morda celo edinstvena v svetu: na njih se zberejo statistiki, ki pripadajo različnim sektorjem, tj. iz znanstvene in akademske sfere, vladnega in nevladnega sektorja, pa uradni, finančni in poslovni statistiki, strokovnjaki s področja matematične statistike in vzorčenja, statistični modelarji, profesorji statistike in drugi.

Letošnjega, 58., zasedanja se udeležuje okrog 2.500 različnih statistikov tega širokega spektra dejavnosti. Ključna značilnost je poseben tematski dan – danes, v sredo, 24. avgusta so vsi prispevki udeležencev namenjeni obravnavi naslovne teme Voda in kakovost vode. Celotno zasedanje pa je namenjeno predvsem aktualnim vprašanjem o naraščajočih zahtevah globalne ekonomske, socialne in politične situacije. Udeleženci zasedanja se bodo tako seznanili z najnovejšimi dosežki na različnih statističnih področjih, izmenjali bodo inovativne zamisli pri reševanju statističnih problematik in razpravljali o novih trendih v razvoju statistike.

Statistični urad RS bo na povabilo organizatorjev sodeloval v razpravi o umetnosti komuniciranja statistike z uporabniki ( State of the art in communicating statistics) – zastopa ga kot vabljena razpravljalka mag. Karmen Hren, vodja sektorja za nacionalne račune.


Mednarodno združenje za uradne statistike (IAOS)

Mednarodni statistični inštitut, ISI, sestavlja osem sekcij, med njimi je tudi Mednarodno združenje za uradne statistike (International Association for Official Statistics, IAOS); njegovi člani so producenti in uporabniki uradnih statistik. V mandatnem obdobju 2009–2011 mu predseduje generalna direktorica Statističnega urada RS, mag. Irena Križman.

Za 58. zasedanje je generalna direktorica SURS-a organizirala sekcijo z vabljenimi prispevki o problematiki merjenja blaginje – pomembne teme v času svetovne krize, ki ni omejena le na finančno in gospodarsko področje, in ko so prizadevanja za izhod iz nje v središču pozornosti javnosti, ne le statistične. V okviru te sekcije bosta predstavljena:

  • indeks ekonomske blaginje v obdobju od leta 1980 do leta 2009, vloga in koncept merjenja blaginje v analizi javne politike v Avstraliji in 
  • indeks človekovega razvoja.


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

16.2.2015 Mednarodni dan maternega jezika 2015
23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.