Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Strukturni podatki delovno aktivnega prebivalstva, Slovenija, 31.12.2010 - končni podatki

28. junij 2011, Prva objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Višješolsko ali visokošolsko izobrazbo je imelo 26 % delovno aktivnega prebivalstva. Dobra petina delovno aktivnega prebivalstva je bilo starega 50 ali več let.

Delež delovno aktivnih oseb z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo konec 2010 rahlo višji

Decembra 2010 je bilo v Sloveniji skoraj 819.000 delovno aktivnih oseb; približno 58 % teh oseb je imelo srednješolsko, 15 % osnovnošolsko ali manj, 26 % pa višje- ali visokošolsko izobrazbo. V primerjavi z decembrom 2009 se je nekoliko povečal delež delovno aktivnih oseb z višje- ali visokošolsko izobrazbo, in sicer za 1,5 odstotne točke, predvsem na račun deleža oseb z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo, ki se je zmanjšal za 1,2 odstotne točke.

Osrednjeslovenska statistična regija z največjim deležem višješolsko ali visokošolsko izobraženega delovno aktivnega prebivalstva

Delež delovno aktivnih oseb z višje- ali visokošolsko izobrazbo glede na vse delovne aktivne osebe, ki imajo delovna mesta v statistični regiji, je bil konec leta 2010 daleč največji v osrednjeslovenski statistični regiji (skoraj 34 %). Sledile so ji obalno-kraška (nekaj čez 25 % višje- ali visokošolsko izobraženih delovno aktivnih oseb), goriška in gorenjska (okrog 24 %) ter podravska statistična regija (približno 23 %).

Pomurska statistična regija je imela najmanjši delež višje- ali visokošolsko izobraženih delovno aktivnih oseb. Približno 19 % vseh delovno aktivnih oseb, ki so bile zaposlene v pomurski statistični regiji, je imelo to izobrazbo. Pomurska je tudi edina statistična regija, kjer je imelo delovna mesta manj višje- ali visokošolsko kot osnovnošolsko ali manj izobraženih delovno aktivnih oseb. Delež slednjih je znašal sicer nekaj manj kot 20 %.

Delovno aktivni moški v povprečju stari 41,0 leta, ženske 40,8 leta

Povprečna starost delovno aktivnega prebivalstva se v enem letu bistveno ne spremeni. Konec leta 2010 je bila enaka kot ob zaključku predhodnega leta, to je 40,9 leta. Malenkostno pa se je spremenila glede na spol. Delovno aktivni moški so bili v povprečju stari nekaj manj kot predhodno leto, to je 41,0 leta, ženske pa 0,1 leta več, to je 40,8 leta. V zadnjih petih letih se je povprečna starost žensk sicer povečala bolj kot pri moških, kar pomeni, da se je razlika v povprečni starosti med delovno aktivnimi moškimi in ženskami v tem času zmanjšala. Konec leta 2005 je znašala ta razlika 0,6 leta.

V pomurski in zasavski statistični regiji največji delež starih 50 ali več let

16 % delovno aktivnega prebivalstva je bilo starega 29 ali manj let (17 % vseh moških in 15 % vseh žensk), 21 % pa je bilo starega 50 ali več let (23 % vseh moških in 19 % vseh žensk). Najbolj množična od petletnih starostnih skupin je skupina 45–49 let, v kateri je bilo 16 % delovno aktivnega prebivalstva.

Delež delovno aktivnega prebivalstva, starega 50 ali več let, glede na vse delovne aktivne osebe, ki imajo delovna mesta v statistični regiji, je bil največji v zasavski in pomurski statistični regiji (24 %), najmanjši pa v osrednjeslovenski in gorenjski statistični regiji (20 %). Največji delež delovno aktivnega prebivalstva, starega 29 ali manj let, so imele statistične regije: osrednjeslovenska, jugovzhodna Slovenija in gorenjska (17 %), najmanjši pa zasavska statistična regija (14 %).

Največ invalidov v predelovalnih dejavnostih

Invalidi so osebe, katerih možnosti, da si zagotovijo, obdržijo ustrezno zaposlitev in da napredujejo v njej, so bistveno zmanjšane zaradi telesne ali duševne prizadetosti, priznane po predpisih. Invalidi v Sloveniji so ob koncu leta 2010 predstavljali nekaj manj kot 4 % delovno aktivnega prebivalstva.

Podatke o delovno aktivnih invalidih po dejavnosti objavljamo prvič. Decembra 2010 je bilo delovno aktivnih (brez kmetov) nekaj več kot 30.100 invalidov, približno 16.700 moških in 13.400 žensk. Največ invalidov je bilo zaposlenih v predelovalnih dejavnostih (okrog 11.300), sledili sta dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (skoraj 3.300) ter trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (okrog 2.500).

Najbolj razširjeni skupini poklicev: moški - vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, ženske - prodajalke

Poklice tokrat prikazujemo tudi po novi Standardni klasifikaciji poklicev 2008. Najbolj razširjeni skupini poklicev po novi klasifikaciji konec 2010 sta bili pri moških vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev (4,8 % delovno aktivnih moških) ter komercialni zastopniki za prodajo ipd. (3,0 % delovno aktivnih moških), pri ženskah pa prodajalke (7,2 % delovno aktivnih žensk) ter tajnice (5,5 % delovno aktivnih žensk).

Tabela 1: Delovno aktivno prebivalstvo po glavnih skupinah poklicev (SKP-08), Slovenija, 31. 12. 2010
Spol - SKUPAJ MoškiŽenske
Poklic - SKUPAJ818.975456.823362.152
0 Vojaški poklici6.5325.639893
1 Zakonodajalci, visoki uradniki, menedžerji45.45330.82014.633
2 Strokovnjaki145.94157.01988.922
3 Tehniki in drugi strokovni sodelavci132.24964.37767.872
4 Uradniki66.49723.14743.350
5 Poklici za storitve, prodajalci 105.95140.20665.745
6 Kmetovalci, gozdarji, ribiči, lovci29.54021.9297.611
7 Poklici za neindustrijski način dela125.187111.50413.683
8 Upravljalci strojev in naprav, industrijski izdelovalci in sestavljalci76.40858.75517.653
9 Poklici za preprosta dela83.53342.41641.117
Neznano1.6841.011673
Vir: SURS
Grafikon 1: Dosežena izobrazba delovno aktivnega prebivalstva (v %), Slovenija, 31. 12. 2010
Grafikon 1: Dosežena izobrazba delovno aktivnega prebivalstva (v %), Slovenija, 31. 12. 2010
Vir: SURS
Metodološko opozorilo
SKP-08 je nova veljavna različica standardne klasifikacije poklicev, ki jo Statistični urad RS - skladno s priporočili Evropske komisije - postopoma uvaja v statistična raziskovanja od začetka leta 2011. SKP-08 nadomešča prej veljavno SKP-V2, temelji pa na posodobljeni Mednarodni standardni klasifikaciji poklicev 2008  (ISCO-08). Med SKP-08 in SKP-V2 so spremembe v strukturi. Nekatere prejšnje skupine poklicev so združene, razdeljene, prestavljene, oblikovane pa so tudi nove. Nekaj premikov poklicev oz. skupin poklicev je izvedenih že na prvi klasifikacijski ravni, kljub temu je število glavnih skupin poklicev ostalo enako (10). Členitev je močno povečana na drugi klasifikacijski ravni, in sicer z 28 na 42 podskupin poklicev. Največje spremembe so pri poklicih s področja IKT, zdravstva, zdravstvene nege, storitvenih dejavnostih ter pri menedžerskih poklicih. Nova SKP-08 je dostopna na e-naslovu: http://www.stat.si/klasje/
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Avtorica:
Naslednja objava podatkov:
20. maj 2015
Povezane vsebine
Povezave do podrobnih metodološih pojasnil in podrobnejših podatkov v Si-Stat podatkovni bazi ter povezave do drugih povezanih vsebin najdete v novici, objavljeni na spletnih straneh Statisičnega urada na naslovu http://www.stat.si/novica_poglej.asp?id=124.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Trg dela'

26.1.2015 Povprečne mesečne plače, podrobni podatki, Slovenija, november 2014 - končni podatki
21.1.2015 Aktivno prebivalstvo, podrobni podatki, Slovenija, november 2014 - končni podatki
16.1.2015 Aktivno prebivalstvo, Slovenija, november 2014 - končni podatki
15.1.2015 Povprečne mesečne plače, Slovenija, november 2014 – začasni podatki
31.12.2014 Struktura delovnega časa, podrobni podatki, Slovenija, 2012 - končni podatki
29.12.2014 Opravljene delovne ure, Slovenija, 3. četrtletje 2014 – začasni podatki
29.12.2014 Povprečne mesečne plače pri registriranih fizičnih osebah, Slovenija, 3. četrtletje 2014 - končni podatki
29.12.2014 Povprečne mesečne plače, podrobni podatki, Slovenija, oktober 2014 - končni podatki
19.12.2014 Aktivno prebivalstvo (po Anketi o delovni sili), podrobni podatki, Slovenija, 3. četrtletje 2014 - končni podatki
19.12.2014 Aktivno prebivalstvo, podrobni podatki, Slovenija, oktober 2014 - končni podatki

» Ostale zadnje novice v področju 'Trg dela'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.