Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Prednostne naloge državne statistike v letu 2012

28. junij 2011, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Statistični urad RS je skupaj s pooblaščenimi izvajalci dejavnosti državne statistike pripravil dokument, v katerem so opredeljene najpomembnejše naloge slovenske državne statistike v letu 2012.

Dokument Prednostne naloge državne statistike za naslednje leto pripravi Statistični urad RS (v nadaljevanju SURS) v sodelovanju pooblaščenimi izvajalci državne statistike vsako leto spomladi. V njem predstavi v naslednjem letu načrtovane najpomembnejše redne in razvojne naloge državne statistike. Natančen pregled vseh statističnih raziskovanj za naslednje leto pa pripravijo SURS in pooblaščeni izvajalci državne statistike vsako leto jeseni. Objavljen je tudi v Uradnem listu RS.


Pri pripravi dokumenta Prednostne naloge državne statistike v letu 2012 je SURS s pooblaščenimi izvajalci sledil strateškim ciljem in aktivnostim, ki so navedeni v Srednjeročnem programu statističnih raziskovanj 2008–2012, in osnutku Statističnega programa Evropske komisije za leto 2012. Dokument je vsebinsko razdeljen na poglavja: v vsakem so predstavljene prednostne naloge, načrtovane v letu 2012 v okviru posameznega statističnega področja, v zadnjem pa prednostne naloge, povezane s statistično infrastrukturo.


Slovenska statistika je dosegla relativno visoko razvojno stopnjo v mednarodnih primerjavah tako glede izpolnjevanja zahtev zakonodaje EU kot tudi zahtev domačih uporabnikov. Tudi ob manj ugodnih finančnih in kadrovskih pogojih se stalno razvija, ohranjanja in dviguje svojo kakovosti. Konec leta 2012 se bo iztekla veljavnost sedanjega srednjeročnega programa, zato bo SURS s pooblaščenimi izvajalci pripravil nov srednjeročni program, in sicer za obdobje 2013–2017. Pri pripravi dokumenta bodo upoštevane potrebe domačih uporabnikov, usmeritve iz Srednjeročnega programa evropskega statističnega urada – Eurostata in dokumenti z različnimi pobudami, kot je na primer sporočilo Komisije z naslovom Evropa 2020 Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast.


Tudi v letu 2012 bo SURS nenehno intenzivno spremljal razvoj administrativnih evidenc in pri tem sodeloval z vključevanjem statističnih potreb. Tako se bo postopno razbremenjevanje poročevalskih enot (dajalcev podatkov) nadaljevalo, državna statistika pa bo lahko tudi v prihodnje pravočasno izkazovala kakovostne statistične podatke. Hkrati bodo upoštevane tudi rešitve, ki jih nudi razvoj informacijske tehnologije. 

 

Avtorica:

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.