Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Uvajanje in uporaba Standardne klasifikacije poklicev 2008

20. junij 2011, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Standardno klasifikacijo poklicev 2008 (SKP-08) Statistični urad RS postopoma uvaja v statistična raziskovanja od začetka leta 2011. SKP-08 bodo julija 2011  začeli uporabljati tudi podjetja in drugi zavezanci pri izpolnjevanju novih obrazcev M za prijavo v socialna zavarovanja.

SKP-08 je nova veljavna različica Standardne klasifikacije poklicev

SKP-08 je nadomestila Standardno klasifikacijo poklicev (SKP), ki je bila na novo uvedena v Sloveniji v letu 1997, oz. njeno dopolnjeno različico (SKP-V2) iz leta 2000. Skladno z določili uredbe se SKP-08 uporablja kot nacionalni standard za razvrščanje del oz. poklicev v skupine poklicev v uradnih oz. administrativnih zbirkah podatkov, v statističnih raziskovanjih in v statističnih registrih, in sicer za statistično, analitično in raziskovalno spremljanje poklicne strukture aktivnih oseb ter za povpraševanja po delu. SKP-08 temelji na Resoluciji Mednarodne organizacije dela o posodobitvi Mednarodne standardne klasifikacije poklicev 2008 (ISCO-08) iz decembra 2007.

Med zdaj veljavno SKP-08 in prej veljavno SKP-V2 ni bistvenih metodoloških ali konceptualnih razlik. Spremembe so v strukturi klasifikacije. Nekatere prejšnje skupine poklicev so združene, nekatere razdeljene, nekatere prestavljene, oblikovane pa so bile tudi nove skupine poklicev. Struktura SKP-08 je enaka strukturi ISCO-08, sicer pa se klasifikaciji v glavnem razlikujeta le v tem, da nekaj skupin poklicev iz ISCO-08 ni bilo vključenih v SKP-08, hkrati pa je bilo v SKP-08 vključenih nekaj dodatnih skupin glede na nacionalne posebnosti.

Nova SKP-08, podrobnejša metodološka pojasnila k SKP-08 ter pripomočki za uporabo SKP-08 so dostopni na e-naslovu: http://www.stat.si/klasje/

Uporaba SKP-08 v statističnih raziskovanjih

Statistični urad RS uvaja SKP-08 oz. ISCO-08 v statistična raziskovanja in s tem tudi v mednarodno sporočanje podatkov o poklicih – skladno s priporočili Evropske komisije – od začetka leta 2011 dalje. SKP-08 je bila tako že uporabljena v različnih statističnih raziskovanjih, npr. v Karieri doktorjev znanosti in v Anketi o delovni sili.

Uporaba SKP-08 v administrativnem okolju

Standardne klasifikacije se v administrativnem okolju uporabljajo za statistične in nestatistične namene.

SKP se tako na primer na podlagi področnih pravnih predpisov uporablja za opredelitev podatka o poklicu pri vodenju nekaterih evidenc na področju socialnih zavarovanj. Ko delodajalci prijavljajo osebe v zdravstveno, pokojninsko, invalidsko ipd. socialno zavarovanje, morajo na obrazcu M opredeliti tudi delo oz. poklic, ki ga bo oseba opravljala.

Zdaj veljavna SKP-08 se bo začela uporabljati na novih obrazcih M s 1. julijem 2011!

Na novih obrazcih M se bo sočasno z SKP-08 začel uporabljati tudi Klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS).

Podrobnejša pojasnila o načinu uporabe SKP-08 in KLASIUS-a na obrazcih M so vključena v Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti.

Pripomočki za uporabo SKP-08

Statistični urad RS želi različnim uporabnikom svojih podatkov olajšati uporabo SKP-08, zato je za enostavnejšo uporabo SKP-08 pripravil več pripomočkov. Na e-naslovu http://www.stat.si/klasje so dostopni naslednji:

  • Metodološka pojasnila SKP-08,
  • E-iskalnik SKP-08, ki vključuje Kodirni seznam SKP-08 in Opise skupin poklicev po SKP-08,
  • Pretvornik med SKP-V2 in SKP-08 na najnižji klasifikacijski ravni, Pretvornik med SKP-08 in ISCO-08.
Ključni pripomoček za pomoč pri kodiranju oz. razvrščanju konkretnega dela, delovnih mest oz. poklicev v skupine poklicev po SKP-08 je e-iskalnik SKP-08.

Če uporabnik pri razvrščanju dela v skupine poklicev po SKP-08 ali pri razvrščanju izobrazbe po KLASIUS-u potrebuje pomoč, lahko pošlje vprašanje na e-naslov klasius-skp.surs@gov.si.

Avtorica:

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.