Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Projekcije prebivalstva za Slovenijo, 2010–2060 - končni podatki

17. junij 2011, Prva objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Glede na rezultate Eurostatovih projekcij prebivalstva EUROPOP2010 bo imela leta 2060 Slovenija skoraj 2.058.000 prebivalcev, od teh bo starejših od 64 let slaba tretjina.

Kaj se bo dogajalo s prebivalstvom Slovenije v naslednjih 50 letih?
Prebivalstvo Slovenije se bo predvidoma precej hitro povečevalo do približno leta 2025 (na okrog 2.155.000), nato pa bo število prebivalcev pričelo počasi padati. 1. januarja 2060 bo imela Slovenija 2.057.964 prebivalcev, kar je 0,5 % več kot v začetnem letu projekcij (2010).

Predpostavlja se, da se bo v letu 2060 v Slovenijo priselilo 3.817 več prebivalcev, kot se jih bo iz nje odselilo. To je skoraj dve tretjini manj, kot je znašal selitveni prirast Slovenije s tujino leta 2009.

Pričakuje se, da se bo v Sloveniji celotna stopnja rodnosti enakomerno dvigovala in leta 2060 dosegla vrednost 1,65. Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu se bo daljšalo in dečki, rojeni v Sloveniji leta 2060, bodo živeli 84 let, deklice pa skoraj 89 let.

Kljub višji rodnosti bo prebivalstvo Slovenije vse starejše
V naslednjih 50 letih se bo zelo pomembno spremenila starostna sestava prebivalstva Slovenije. Leta 2010 so starejši (stari 65 ali več let) predstavljali 16,5 % prebivalstva, leta 2060 pa bo v tej starostni skupini skoraj vsak tretji prebivalec Slovenije. Delež otrok (mlajši od 15 let) se bo dobrih 10 let še nekoliko zviševal, nato pa bo začel upadati. Leta 2060 bo od 100 delovno sposobnih prebivalcev (stari 15 do 64 let) odvisnih skoraj 58 starejših in 25 otrok (2010: 24 oz. 20).

Metodološko ozadje
Projekcije prebivalstva so poskus napovedi prihodnjega demografskega razvoja na nekem območju. Ker so sestavljene iz vrste predpostavk, ki so pogosto zelo negotove, so projekcije le eden od možnih scenarijev za prihodnost.

Projekcije prebivalstva EUROPOP2010 slonijo na predpostavkah o rodnosti, umrljivosti in meddržavnih selitvah. Najbolj negotove so predpostavke o selitvah, saj so le-te v veliki meri odvisne od gospodarskih razmer in jih je izredno težko napovedovati. V projekcije prebivalstva je nemogoče zajeti kratkoročne spremembe demografskih komponent in vse morebitne demografske posledice gospodarske krize, ki smo ji priča v zadnjih letih, še niso v celoti znane, zato hitre spremembe v zadnjih nekaj letih niso upoštevane v pričujočih projekcijah.

Tokratne Eurostatove projekcije prebivalstva so pripravljene po konvergenčnem scenariju. Ta predvideva, da se bodo družbenoekonomske in kulturne razlike med državami, vključenimi v pripravo projekcij, v daljšem obdobju zmanjšale. Zato bodo vrednosti posameznih demografskih komponent, ki jih upoštevajo projekcije, v t.i. konvergentnem letu (2150) v vseh državah enake: npr. priselilo se bo toliko prebivalcev, kolikor se jih bo odselilo (vrednost neto selitev bo 0), celotna stopnja rodnosti v vseh vključenih državah bo 1,85, pričakovano trajanje življenja ob rojstvu pa se bo daljšalo.

Tokratne projekcije imajo za začetno vrednost število prebivalcev na stanje 1. januarja 2010, od tod tudi njihovo ime EUROPOP2010.

Podatki
Predpostavke in rezultati projekcij EUROPOP2010 za vse udeležene države so objavljeni v podatkovni bazi Eurostata (področje Population, mapa Population projections). Objavljena je tudi varianta predpostavk in rezultatov projekcij brez selitev.

Tabela 1: Prebivalstvo Slovenije po projekcijah prebivalstva EUROPOP2010, 2010-2060
Število
prebivalcev
Prebivalci,
stari 0-14 let
(%)1)
Prebivalci,
stari 15-64 let
(%)1)
Prebivalci,
stari 65 let
ali več
(%)1)
Prebivalci,
stari 80 let
ali več
(%)
Koeficient
starostne
odvisnosti
starejših (%) 2)
20102.046.97614,069,416,53,923,8
20152.106.18214,767,817,54,725,8
20202.142.21715,265,019,85,230,4
20252.154.93414,763,322,05,734,8
20302.154.60913,762,224,26,338,8
20352.148.62912,961,026,17,942,7
20402.141.07012,959,627,59,246,1
20452.131.66113,457,429,210,250,8
20502.114.98513,955,530,610,955,0
20552.089.90513,954,531,511,657,8
20602.057.96413,754,831,612,757,6
1) Zaradi zaokroževanja vsota deležev prebivalcev po velikih starostnih skupinah ni vedno enaka 100,0 %.
2) Razmerje med številom starejših (65 let ali več) in številom delovno sposobnih (15 do 64 let) prebivalcev, pomnoženo s 100. Koeficient starostne odvisnosti starejših pove, koliko starejših je odvisnih od 100 delovno sposobnih prebivalcev.
Vir: Eurostat
Avtorica:
Povezane vsebine
Povezave do podrobnih metodološih pojasnil in podrobnejših podatkov v Si-Stat podatkovni bazi ter povezave do drugih povezanih vsebin najdete v novici, objavljeni na spletnih straneh Statisičnega urada na naslovu http://www.stat.si/novica_poglej.asp?id=124.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Prebivalstvo'

30.1.2015 Demografski dogodki, Slovenija, 3. četrtletje 2014 – začasni podatki
30.1.2015 Prebivalstvo, Slovenija, 1. oktober 2014 – končni podatki
19.12.2014 Socioekonomske značilnosti meddržavnih selivcev, Slovenija, 2013 – končni podatki
19.12.2014 Socioekonomske značilnosti prebivalstva, Slovenija, 1. januar 2014 – končni podatki
16.12.2014 Mednarodni dan migrantov 2014
9.12.2014 Census Hub – podatki popisov prebivalstva 2011 za države EU in EFTA
3.12.2014 Prebivalstvo po naseljih, podrobni podatki, Slovenija, 1. julij 2014 – končni podatki
1.12.2014 Mednarodni dan invalidov 2014
18.11.2014 Prebivalstvo, podrobni podatki, Slovenija, 1. julij 2014 – končni podatki
29.10.2014 Demografski dogodki, Slovenija, 2. četrtletje 2014 – začasni podatki

» Ostale zadnje novice v področju 'Prebivalstvo'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.