Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Državna statistika v letu 2010 – Poročilo o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj za 2010

23. maj 2011, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Statistični urad RS je v sodelovanju z institucijami, pooblaščenimi za izvajanje dejavnosti slovenske državne statistike, pripravil Poročilo o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj za 2010.

V poročilu o slovenski državni statistiki v letu 2010, katerega predlog je na zadnji redni seji obravnaval Statistični svet RS, je predstavljeno delo, ki ga je Statistični urad RS (SURS) skupaj s pooblaščenimi izvajalci dejavnosti državne statistike opravil v letu 2010 na podlagi Letnega programa statističnih raziskovanj za 2010 (Uradni list RS, št. 93/09, 19/10, 50/10 in 72/10).

SURS je izvedel popis kmetijskih gospodarstev in se pripravljal na registrski popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj

Podatki, zbrani s Popisom kmetijstva 2010, bodo pomenili temelje za naslednje desetletno obdobje statističnega spremljanja kmetijstva v Sloveniji. Tokratni popis je bil kombinacija registrskega in terenskega dela. SURS je administrativne podatke v glavnem pridobil na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prvi podatki so bili objavljeni že konec septembra 2010, nato pa so bile objave postopoma dopolnjene in razširjene.

SURS se je pri pripravi na registrski popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj večinoma posvečal analizam kakovosti uporabljenih administrativnih virov, preverjanju metodoloških rešitev in testnemu povezovanju podatkov. Enak način zbiranja podatkov kot pri registrskem popisu, pri katerem SURS poveže obstoječe statistične in administrativne podatkovne zbirke, se sicer uporablja pri številnih statističnih raziskovanj. Več informacij o tem raziskovanju objavlja SURS na svoji spletni strani

Izvajalci slovenske državne statistike dejavni tudi na mednarodnem področju

SURS in pooblaščeni izvajalci dejavnosti državne statistike smo dejavno sodelovali tudi na mednarodni ravni, in sicer pri oblikovanju skupnih zakonodajnih aktov v okviru evropskega statističnega sistema. Julija 2010 je bila Republika Slovenija tudi formalno vključena v OECD; državna statistika še naprej aktivno deluje v Odboru OECD za statistiko in tekoče izpolnjuje statistične obveznosti do te organizacije. SURS je aktivno sodeloval pri organizaciji več mednarodnih dogodkov; med temi sta bila posebno odmevna konferenca Uradna statistika in okolje: pristopi, vprašanja, izzivi in povezave v sodelovanju z Mednarodnim statističnim institutom v Čilu in Okrogla miza o merjenju in uporabi podatkov o družbenem napredku in blaginji, ki je potekala na Brdu pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka in generalnega sekretarja OECD Angela Gurría.

Pogoji delovanja državne statistike – vzdrževanje ravnotežja med možnostmi in potrebami 

Leto 2010 je bilo leto, v katerem je tudi državna statistika dodobra zaznala učinke svetovne gospodarske in finančne krize, ne le iz statističnih rezultatov, temveč tudi iz različnih kadrovskih in finančnih omejitev, ki jih je moral SURS pri svojem delovanju upoštevati in premagovati. Glede na nacionalne in globalne pogoje ter zahteve mora Statistični urad nenehno iskati ravnotežje med usmerjenostjo slovenskega javnega sektorja k letnemu zmanjševanju števila zaposlenih in med neprestanim pritokom novih nalog, stalno skrbjo za ohranjanje in povečevanje ravni kakovosti in uvajanjem sodobnih statističnih metodologij in postopkov v raziskovanja.
Avtorica:

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.