Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Anketa o zadovoljstvu uporabnikov SURS 2010

13. april 2011, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Konec leta 2010 smo med različnimi skupinami uporabnikov SURS izvedli spletno anketo o njihovem zadovoljstvu z našimi izdelki in storitvami. Objavljamo poročilo o rezultatih omenjene ankete.

Anketa je potekala med 25. oktobrom in 15. novembrom 2010. K sodelovanju v omenjeni spletni anketi smo povabili uporabnike, ki so naročeni na novice na spletni strani www.stat.si, uporabnike, registrirane v podatkovnem portalu SI-STAT, uporabnike, ki so v letu 2009 ali 2010 podali zahtevek v informacijsko središče, ter zunanje člane statističnih sosvetov. Našemu vabilu se je odzvalo 2680 uporabnikov.

Vprašalnik je bil sestavljen iz petih vsebinskih sklopov: prvi se je nanašal na uporabo statističnih podatkov, drugi na oceno SURS na splošno, tretji na oceno kakovosti statističnih podatkov, četrti na oceno sodelovanja s SURS in peti na oceno spletne strani SURS. Vprašanja v dodatnem, šestem sklopu so se nanašala na demografske lastnosti anketiranih oseb.

Največ anketirancev je v zadnjem letu uporabljalo statistične podatke SURS nekajkrat letno (39 %) ali mesečno (29 %). Najpogosteje so uporabljali podatke s področja prebivalstva, trga dela in cen. Pri vprašanju o tem, katera lastnost statističnih podatkov SURS je zanje najpomembnejša, pa so izpostavili pravočasnost, natančnost, preglednost in dostopnost statističnih podatkov.

Podrobnejši rezultati ankete in vprašalnik so objavljeni na spletni strani; tam so predstavljene tudi druge dosedanje aktivnosti SURS-a v zvezi s spremljanjem zadovoljstva uporabnikov statističnih podatkov.

Avtorica:

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

16.2.2015 Mednarodni dan maternega jezika 2015
23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.