Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Statistični letopis 2010

16. december 2010, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Na voljo je nova izdaja Statističnega letopisa, naše osrednje in najobsežnejše redne letne serijske publikacije.

Kolikšna je bila v letu 2009 pričakovana življenjska doba ob rojstvu za moške, kolikšna za ženske?
Odgovor: za moške 75,76 leta, za ženske 82,31 leta.

Koliko so bili v letu 2009 povprečno stari ženini in neveste ob prvi sklenitvi zakonske zveze?
Odgovor: ženini 30,7 leta, neveste 28,3 leta.

Koliko povprečno je v letu 2009 stal v prodaji na drobno 1 kg mlečne čokolade?
Odgovor: 8,48 EUR.

Koliko gospodinjstev (v odstotkih) je bilo v letu 2009 opremljenih z osebnim računalnikom?
Odgovor: 70 %.

Koliko komunalnih odpadkov na prebivalca je nastalo v letu 2009?
Odgovor: 449 kg/prebivalca.

Odgovore na taka in podobna vprašanja in še veliko več lahko izveste v novi izdaji Statističnega letopisa. 

Besedni oblak 1: Vsebinska poglavja v Statističnem letopisu 2010 


Vir: SURS
Za izdelavo slike je bilo uporabljeno orodje Wordle.

Statistični letopis Republike Slovenije 2010 je že devetinštirideseta izdaja te publikacije

Statistični letopis je namenjen najširšemu krogu uporabnikov doma in po svetu. V njem prikazujemo izsledke rednih in občasnih statističnih raziskovanj, ki jih izvajajo Statistični urad Republike Slovenije in drugi pooblaščeni izvajalci statističnih raziskovanj, povzemamo pa tudi podatke nekaterih drugih ustanov, saj želimo uporabniku ponuditi čim popolnejšo informacijo o dogajanjih v državi.

Bogata zbirka statističnih podatkov o Sloveniji

Statistični letopis tudi tokrat prinaša pravo zakladnico najpomembnejših podatkov o Sloveniji. Ti so razporejeni v 33 vsebinsko zaokroženih poglavij. Zgradba poglavij je tradicionalna: začenjajo se z metodološkimi pojasnili (v njih so navedeni viri in načini zbiranja statističnih podatkov, najnujnejša pojasnila za pravilno razumevanje objavljenih podatkov in statistične definicije pojmov), nadaljujejo se s tabelarnim delom, končajo pa se običajno z grafičnim prikazom.
Zadnja štiri poglavja vsebujejo preglede podatkov po statističnih regijah, po občinah in po mestnih območjih ter mednarodni pregled (v njem lahko podatke o Sloveniji primerjamo s podatki o drugih državah članicah Evropske unije).

Celotna vsebina Statističnega letopisa tudi tokrat na spletu

Celotna vsebina Statističnega letopisa 2010 in prav tako tudi vsi starejši letniki so brezplačno dostopni na naši spletni strani.
Avtorica:

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

16.2.2015 Mednarodni dan maternega jezika 2015
23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.