Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Okrogla miza o merjenju in uporabi podatkov o družbenem napredku in blaginji, 29. 11. 2010, Brdo

26. november 2010, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Pokrovitelja okrogle mize, ki jo organizira Statistični urad RS, sta predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk in generalni sekretar OECD-ja Angel Gurría.

»… okrogla miza je priložnost za izmenjavo mnenj o konceptualnih vprašanjih statističnega merjenja in o kreativnih zamislih za boljše načine sodelovanja med različnimi déležniki,« poudarja v svojem uvodnem nagovoru generalna direktorica Statističnega urada RS mag. Irena Križman.

Okroglo mizo o merjenju in uporabi podatkov o družbenem napredku in blaginji organizira Statistični urad RS pod pokroviteljstvom predsednik Republike Slovenije dr. Danila Türka in generalnega sekretarja OECD-ja gospoda Angela Gurríe.

Svoje poglede na dozdajšnje merjenje napredka in blaginje ter na razkorak med prikazom blaginje z ekonomskimi kazalniki in dejansko kakovostjo življenja ljudi bodo predstavili ddr. Rudi Rizman, profesor s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, dr. Ivan Svetlik, minister, dr. Lučka Kajfež Bogataj, profesorica z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, dr. Žiga Turk, profesor s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, in dr. Janez Šuštaršič, profesor s Fakultete za management Univerze na Primorskem.

O ključni vlogi uradne statistike pri opisovanju pojavov sveta in o našem sporazumevanju s pomočjo podatkov bodo spregovorili Walter Radermacher, generalni direktor Eurostata, dr. Jože Mencinger, profesor s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, dr. Anuška Ferligoj, profesorica s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, in Irena Križman, generalna direktorica Statističnega urada RS.

Glavne poudarke iz razprave bo v zaključne misli povezal dr. Bogomir Kovač, profesor z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Iskanje novih, boljših meril blaginje in napredka družb

Čas svetovne krize, ki ni omejena le na finančno in gospodarsko področje, in prizadevanj za izhod iz nje je v središče pozornosti javnosti, ne le statistične, potisnil tudi razprave o merjenju blaginje ljudi in družbenega napredka. OECD je tej temi posvetil svetovni projekt z naslovom Merjenje družbenega napredka. Evropska komisija je v letu 2009 objavila dokument »Bruto domači proizvod in več: merjenje napredka v svetu, ki se spreminja«.

V oktobru 2009 pa je Komisija za merjenje gospodarske uspešnosti in družbenega napredka, ki jo sestavljajo Nobelova nagrajenca profesor Joseph E. Stiglitz z univerze Columbia in profesor Amartya Sen z univerze Harvard ter profesor Jean-Paul Fitoussi z Inštituta za politične študije v Parizu, v svojem končnem poročilu že predlagala številna konkretna priporočila. Ta je naslovila na statistične urade, na nosilce odločanja in na politične voditelje ter pripravljavce politik, pa tudi na medije in znanstvenoraziskovalne ustanove. Omenjena priporočila naj bi bila predvsem osnova za nadaljnje razprave o družbenem napredku in blaginji in naj podprejo raziskovanja za boljše merjenje razvoja družb.

V okviru Evropskega statističnega sistema je bila tako ustanovljena strateška skupina za merjenje družbenega napredka, blaginje in trajnostnega razvoja, ki bo v letu 2011 pripravila dokument, v katerem bo določila kratkoročne in dolgoročne prednostne naloge; v tej skupini aktivno sodeluje tudi Statistični urad RS.

Z organizacijo okrogle mize o merjenju napredka in blaginje želi Statistični urad RS tudi v Sloveniji utreti pot širši razpravi o ustreznosti obstoječih meril blaginje in napredka in spodbuditi kritično razpravo o dozdajšnjih kazalnikih ter novo opredelitev statističnih potreb za prikaz celovitega življenja globalnega vsakdana.

Okrogla miza poteka 29. novembra 2010 v Kongresnem centru Brdo.

Program okrogle mize in prispevki vabljenih gostov ter udeležencev, prijavljenih k razpravi, objavljamo na spletnih straneh.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.