Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Strukturni podatki delovno aktivnega prebivalstva, Slovenija, 31.12.2009 - končni podatki

30. november 2010, Prva objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Četrtina delovno aktivnih oseb je imela višješolsko ali visokošolsko izobrazbo. Povprečna starost delovno aktivnih oseb je bila skoraj 41 let.

Več delovno aktivnih žensk z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo kot moških

Konec leta 2009 je bilo v Sloveniji približno 844.600 delovno aktivnih oseb; 58 % teh oseb je imelo srednješolsko, nekaj več kot 16 % osnovnošolsko ali nižjo, 25 % pa višje- ali visokošolsko izobrazbo. Med ženskami, ki so bile konec leta 2009 delovno aktivne, je bilo takih, ki so imele končano višje- ali visokošolsko izobrazbo, približno za tretjino (okrog 120.400), med takrat delovno aktivnimi  moškimi pa je bilo višje- ali visokošolsko izobraženih le nekaj več kot 18 % (okrog 87.500).

Delež delovno aktivnih oseb z višje- ali visokošolsko izobrazbo glede na vse delovne aktivne osebe v dejavnosti je bil največji v dejavnosti izobraževanje (64 %), sledile so dejavnost javne uprave in obrambe, obvezne socialne varnosti (53 %), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (52 %) ter finančne in zavarovalniške dejavnosti (46 %). 
 
Delovno aktivni moški v povprečju le nekoliko starejši od žensk

Povprečna starost delovno aktivnih oseb je bila konec leta 2009 40,9 leta. Delovno aktivne ženske so bile stare povprečno 40,7 leta, moški pa 41,1 leta. 22 % delovno aktivnih oseb je bilo starih 50 ali več let (19 % vseh žensk in 24 % vseh moških), skoraj 17 % delovno aktivnih oseb pa je bilo starih 29 ali manj let (15 % vseh žensk in 18 % vseh moških).

Starostna struktura po dejavnostih pokaže, da je bil delež oseb, starih 50 ali več let glede na število vseh delovno aktivnih oseb v dejavnosti, največji v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (40 %); sledile so dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (30 %), oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (29 %) in poslovanje z nepremičninami (28 %).
 
Najpogostejši poklic prodajalec oz. prodajalka

Konec leta 2009 je bil najpogostejši poklic prodajalec oz. prodajalka. Opravljalo ga je skoraj 37.600 oseb ali približno 4,5 % vseh delovno aktivnih oseb. Poklic voznika oz. voznice tovornjaka, drugi najpogostejši poklic, je opravljalo približno 21.600 oseb.
Tabela 1: Deset napogostejših poklicev (SKP-V2), Slovenija, 31. 12. 2009
Osebe, ki so opravljale poklic
5221.03 Prodajalec/prodajalka37.593
8324.02 Voznik/voznica tovornjaka 21.605
4115.01 Administrator/administratorka19.998
9132.03 Čistilec/čistilka prostorov17.067
3231.06 Medicinska sestra15.623
1210.03 Direktor/direktorica družbe14.466
5123.04 Natakar/natakarica12.320
6130.02 Kmetovalec/kmetovalka na mešani kmetiji11.639
3415.01 Komercialist/komercialistka za prodajo10.990
6121.02 Govedorejec/govedorejka10.117
Vir: SURS
Grafikon 1: Delovno aktivno prebivalstvo po starostnih skupinah (v letih), Slovenija, 31. 12. 2009
Grafikon 1: Delovno aktivno prebivalstvo po starostnih skupinah (v letih), Slovenija, 31. 12. 2009
Vir: SURS
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Avtorica:
Naslednja objava podatkov:
20. maj 2015
Povezane vsebine
Povezave do podrobnih metodološih pojasnil in podrobnejših podatkov v Si-Stat podatkovni bazi ter povezave do drugih povezanih vsebin najdete v novici, objavljeni na spletnih straneh Statisičnega urada na naslovu http://www.stat.si/novica_poglej.asp?id=124.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Trg dela'

27.2.2015 Aktivno prebivalstvo (po Anketi o delovni sili), Slovenija, 4. četrtletje 2014 - končni podatki
25.2.2015 Povprečne mesečne plače, podrobni podatki, Slovenija, december 2014 - končni podatki
20.2.2015 Aktivno prebivalstvo, podrobni podatki, Slovenija, december 2014 - končni podatki
17.2.2015 Aktivno prebivalstvo, Slovenija, december 2014 - končni podatki
16.2.2015 Povprečne mesečne plače, Slovenija, december 2014 - začasni podatki
26.1.2015 Povprečne mesečne plače, podrobni podatki, Slovenija, november 2014 - končni podatki
21.1.2015 Aktivno prebivalstvo, podrobni podatki, Slovenija, november 2014 - končni podatki
16.1.2015 Aktivno prebivalstvo, Slovenija, november 2014 - končni podatki
15.1.2015 Povprečne mesečne plače, Slovenija, november 2014 – začasni podatki
31.12.2014 Struktura delovnega časa, podrobni podatki, Slovenija, 2012 - končni podatki

» Ostale zadnje novice v področju 'Trg dela'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.