Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 7. sestanek Odbora za evropski statistični sistem (ESSC)

18. november 2010, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Udeleženci 7. sestanka  ESSC obravnavajo predloge uredb za več statističnih področij. Generalna direktorica Statističnega urada RS mag. Irena Križman bo imenovana v Evropski svetovalni odbor za statistiko – kot druga predstavnica Slovenije.

Vloga Odbora za evropski statistični sistem

Osnova za usklajeno delovanje institucij v EU in izvajanje njihovih politik je verodostojna in primerljiva statistika, in tako statistiko zagotavlja Evropski statistični sistem, ESS. To je partnerstvo, ki ga sestavljajo Eurostat in državni statistični uradi držav članic EU ter ministrstva, agencije, nacionalne centralne banke – ustanove, ki so prav tako pooblaščene za izvajanje dejavnosti državne statistike. Osrednja ustanova omenjenega partnerstva pa je Odbor za evropski statistični sistem, na kratko ESSC.

Vsebina 7. sestanka Odbora za evropski statistični sistem

7. sestanek Odbora za evropski statistični sistem poteka danes, 18. novembra 2010, v Luksemburgu. Udeležuje se ga je tudi generalna direktorica Statističnega urada RS mag. Irena Križman.

Člani Odbora med drugim razpravljajo o naslednjih zakonodajnih predlogih s področja statistike
  • o razširitvi ankete o delovni sili s spremenljivkami za spremljanje prehoda iz dela v upokojitev, npr. o razlogih za upokojitev in o pričakovanjih prebivalcev, starih od 50 do 69 let, glede njihove nadaljnje zaposlitve; slovenski statistični urad predlog uredbe – z nekaj dopolnitvami – podpira;
  • o razširitvi zdajšnjega evropskega sistema integrirane socialne zaščite s podatki o neto prejemkih socialne zaščite (ti bodo pokazali, koliko teh sredstev v resnici ostane gospodinjstvom); Slovenija tudi ta predlog podpira;
  • o uredbi o statistiki vzrokov smrti za rezidente in nerezidente;
  • o spremljanju nezgod pri delu (to je doslej potekalo na osnovi dogovora, kot vir pa so bile uporabljene administrativne evidence). Predlog predvideva postopno uvajanje te statistike in s tem se strinja tudi Slovenija.

Med nezakonodajnimi točkami razprave pa sta zlasti pomembni dve: V okviru letnega statističnega programa za leto 2012 bodo direktorji statističnih institucij odprli najprej razpravo o prednostnih nalogah, tudi strateško pomembnih za EU; te naloge bodo institucije, pooblaščene za slovensko nacionalno statistiko, posebej pozorno proučile. Pod drugo vsebinsko točko pa obravnavajo integracijo statistik selitev prebivalcev, ki bi zagotovile tudi podatke o socialno-ekonomskih značilnostih selivcev. V ta koncept pa bi dodali še spremenljivke, ki bodo poleg 1. in 2. generacije zajele tudi spremljanje 3. generacije selivcev.

Na sestanku člani pregledujejo še letna poročila, in sicer Partnerske skupine, skupine direktorjev za metodologijo, sponzorske skupine za komuniciranje itd.

Evropski svetovalni odbor za statistiko – ESAC

24-članski odbor skrbi za pripravo in razvoj politike na statističnem področju in za tesnejše sodelovanje pri načrtovanju programov statističnih raziskovanj, in sicer tako, da so zahteve uporabnikov upoštevane v enaki meri kot omejitve proizvajalcev statistike in dajalcev podatkov. 12 članov imenuje v ta odbor Komisija; izbere jih izmed imen, ki jih predlagajo države članice, in sicer glede na njihovo strokovnost na statističnem področju. Po enega predstavnika imenujejo še druge institucije (Evropski parlament, Svet EU, Evropski ekonomsko-socialni odbor, ECB, Evropski nadzornik za varstvo podatkov idr.), generalni direktor Eurostata pa je član po funkciji. Uporabnike uradne statistike na evropski ravni zastopa v ESAC-u tudi dr. Anuška Ferligoj, profesorica statistike na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Na današnjem, 7. sestanku ESSC pa bo v Evropski svetovalni odbor za statistiko kot predstavnica iz Slovenije imenovana še mag. Irena Križman, generalna direktorica Statističnega urada RS.


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.