Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 34. seja Statističnega sveta RS

16. november 2010, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Člani Sveta so obravnavali Letni program statističnih raziskovanj za 2011 in poročilo o prvi polovici izvajanja Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2008–2012 ter se seznanili s potekom Popisa kmetijstva 2010.

34. redna seja Statističnega sveta RS je potekala 12. novembra 2010 na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (na eni izmed za izvajanje slovenske državne statistike pooblaščenih institucij). Člane Sveta je sprejel generalni direktor Marijan Papež; ob tem jim je predstavil delo zavoda, aktualne aktivnosti v zavodu in prihodnje izzive, povezane predvsem s pokojninsko reformo.
 
Letni program statističnih raziskovanj 2011

Člani so pregledali Letni program statističnih raziskovanj za prihodnje leto, skupni dokument vseh šestih izvajalcev državne statistike. Ta na pregleden način našteva vsa statistična raziskovanja, ki jih bodo institucije v statističnem sistemu izvajale v letu 2011; preglednica je pripravljena tako, da tudi uporabniki statističnih podatkov lahko za posamezne spremenljivke razberejo, kdaj bodo kateri podatki na voljo.

Program za leto 2011 je članom predstavila generalna direktorica mag. Irena Križman; posebej je izpostavila naslednje naloge:

  • registrski popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, ki bo namesto klasičnega, terenskega popisovanja izveden s povezovanjem administrativnih virov in evidenc na statističnem uradu;
  • uvajanje nove metodologije v nacionalnih računih;
  • dopolnjevanje nabora kazalnikov za področje okolja in trajnostnega razvoja (ta se širi na socialna vprašanja); 
  • nadaljnje delo pri statistični obdelavi podatkov iz kmetijskega popisa in priprava podatkov za objavo; 
  • razvojni nalogi e-poročanje in e-arhiviranje.

Statistični urad je Svetu ponudil v razpravo tudi razmišljanje o morebitni večji razmejitvi nalog med uradom in drugimi državnimi institucijami iz racionalnih razlogov – za razbremenitev poročevalskih enot z uporabo podatkov iz administrativnih virov. Člani Sveta so tovrstne aktivnosti soglasno podprli.

Vmesno poročilo o izvajanju Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2008–2012

Srednjeročni program vsebuje strateške usmeritve, cilje razvoja slovenske državne statistike do konca leta 2012 in prednostna področja delovanja na posameznih statističnih področjih. Pripravile so ga skupaj vse za državno statistiko pooblaščene institucije: poleg slovenskega statističnega urada še AJPES, Banka Slovenije, Inštitut za varovanje zdravja RS, Ministrstvo za finance, Zavod RS za zaposlovanje in ZPIZ.

Zakonska obveza pooblaščenih institucij do Statističnega sveta je tudi poročanje o izvajanju srednjeročnega programa v 3. letu tega obdobja. Tako je naloge, izvedene v preteklih dveh letih (med drugim bistveni prispevek slovenskega statističnega urada pri oblikovanju uredbe EU o evropski statistiki v času slovenskega predsedovanja Svetu EU, statistično podporo pri vstopanju v OECD itd.), in pomembnejše strateške usmeritve predstavila v imenu vseh pooblaščenih institucij generalna direktorica SURS:

  • aktivno sodelovanje z upravljavci administrativnih evidenc, pomembnih za produkcijo statistike; 
  • nadaljnje zmanjševanje administrativnih bremen za poročevalske enote, ki pa za SURS pomeni finančno breme in zahteva ustrezne strokovne kadre; 
  • uvajanje novih standardov in inovativnih metodoloških pristopov, ki ob finančnih in kadrovskih omejevanjih in ob upoštevanju evropskih pobud, npr. Evrope 2020, Stiglitz-Sen-Fetoussijevega poročila, izpolnjujejo merila kakovosti.

Člani Statističnega sveta so po seznanitvi s potekom Popisa kmetijstva 2010 in po predstavitvi prvih rezultatov (ti so pokazali zmanjšanje števila kmetijskih gospodarstev za 14 % v zadnjih 10 letih) izrazili zadovoljstvo glede izvedbe in kakovosti prvih, začasnih podatkov. 


Prof. dr. Anuška Ferligoj, predsednica Statističnega sveta RS


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

16.2.2015 Mednarodni dan maternega jezika 2015
23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.