Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 20. Statistični dnevi: Merjenje blaginje in napredka družbe

5. november 2010, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Jubilejno, 20. srečanje statistikov, dajalcev podatkov in uporabnikov statističnih podatkov z naslovom Merjenje blaginje in napredka družbe bo potekalo od  8. do 10. novembra 2010 v hotelu Radin v Radencih.

Čas svetovne krize in prizadevanj za izhod iz nje je v središče pozornosti javnosti, ne le statistične, potisnil tudi razprave o merjenju blaginje ljudi in družbenega napredka. OECD je tej temi posvetil globalni projekt z naslovom Merjenje družbenega napredka. Evropska komisija je v letu 2009 objavila dokument »Bruto domači proizvod in več: merjenje napredka v svetu, ki se spreminja«.
V oktobru 2009 pa je Komisija za merjenje gospodarske uspešnosti in družbenega napredka, ki jo sestavljajo profesor Joseph E. Stiglitz z univerze Columbia (Columbia University), profesor Amartya Sen z univerze Harvard (Harvard University) in profesor Jean-Paul Fitoussi, usklajevalec dela omenjene Komisije, z Inštituta za politične študije v Parizu (Institut d'Etudes Politiques de Paris), v svojem končnem poročilu že predlagala številna konkretna priporočila statističnim uradom, nosilcem odločanja in političnim voditeljem ter pripravljavcem politik, pa tudi medijem in znanstvenoraziskovalnim ustanovam; ta priporočila naj predvsem odprejo nadaljnjo razpravo v svetu in podprejo raziskovanja za boljše merjenje razvoja družb.
V okviru Evropskega statističnega sistema pa je bila ustanovljena strateška skupina za merjenje družbenega napredka, blaginje in trajnostnega razvoja, ki bo v letu 2011 pripravila dokument, v katerem bo določila kratkoročne in dolgoročne prednostne naloge.

Mednarodno posvetovanje Statistični dnevi 2010, dvajseto po vrsti, z naslovom Merjenje blaginje in napredka družbe, odpira tudi v Sloveniji zdaj že globalno razpravo o merjenju blaginje ljudi in razvoja družb, seveda predvsem s statističnega vidika. Organizatorja tradicionalnih Statističnih dnevov – Statistični urad RS in Statistično društvo Slovenije tako sledita – zaradi vloge, ki jo ima nacionalna in s tem uradna statistika – aktualnim družbenim dogajanjem v svetu.

Letošnje posvetovanje bomo začeli s panelno razpravo z naslovom Merjenje blaginje, v kateri bodo priznani statistiki z ene in uporabniki uradne statistike druge strani razložili svoj pogled na statistično spremljanje blaginje in izzive, na katere mora statistična stroka v kratkem ponuditi relevantne odgovore. V tej uvodni razpravi bodo sodelovali:

  • dr. Tine Stanovnik, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Jean-Phillipe Cotis, generalni direktor Statističnega urada Francije
  • dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
  • dr. Aurel Schubert, Evropska centralna banka
  • dr. Pieter Everaers, Eurostat
  • dr. Srna Mandič, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
  • dr. Valentina Prevolnik Rupel, Ministrstvo za zdravje.
Na tridnevnem posvetovanju bodo statistiki in uporabniki uradne statistike razvoj družb in blaginjo ljudi obravnavali po naslednjih tematskih sklopih: življenjska raven, zdravstvo, izobraževanje, okolje. Predstavljena pa bodo tudi razmišljanja o alternativnem spremljanju blaginje v družbi s kvalitativnimi in sestavljenimi kazalniki – za merilo sreče, zadovoljstva ipd.

Tudi tokratno posvetovanje bodo spremljale okrogle mize; udeleženci teh pogovorov bodo predstavili razmišljanja in primerjali mnenja o možnostih za dvig ravni statistične pismenosti v Sloveniji in o izkazovanju desezoniranih podatkov, ki povečujejo analitično vrednost izvornih podatkov.

Posvetovanja Statistični dnevi 2010 se bo udeležilo 150 strokovnjakov s področja statistike, uporabnikov uradne statistike in dajalcev podatkov, med njimi 30 predstavnikov tujih statističnih uradov ali mednarodnih statističnih institucij in univerz.

Program letošnjega posvetovanja z imeni udeležencev in njihovi prispevki so objavljeni na spletnih straneh, povzetki prispevkov, zbrani v priložnostnem zborniku, pa so na voljo tudi v knjižni obliki.

Ob jubilejnem statističnem posvetovanju smo izdali še posebno publikacijo z naslovom Dvajset statističnih srečanj v Radencih – ogledalo razvoja statistike in Slovenije, 1987–2010 . V njej smo skušali ovrednotiti pomen vseh teh posvetov: s strokovnim pregledom in z vsebinsko analizo posvetov, z dokumentarnim gradivom in spomini in vtisi nekaterih udeležencev.
Retrospektiva teh dogodkov je prikazana tudi v kratki videopredstavitvi.


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

16.2.2015 Mednarodni dan maternega jezika 2015
23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.