Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Danes se v Santiagu de Chile začenja konferenca IAOS 2010

20. oktober 2010, Prva objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Tema konference je »Uradna statistika in okolje: pristopi, vprašanja, izzivi in povezave«. Mag. Irena Križman, generalna direktorica SURS, sicer tudi predsedujoča IAOS v obdobju 2009-2011, bo na konferenci nastopila kot uvodna govornica.

Danes, ko statistiki po vsem svetu praznujemo prvi Svetovni dan statistike, se v Santiagu de Chile začenja konferenca Mednarodnega združenja za uradne statistike (IAOS) 2010. Tema konference je »Uradna statistika in okolje: pristopi, vprašanja, izzivi in povezave«. Gostitelj konference, ta se bo zaključila 22. oktobra 2010, je Državni statistični urad Čila (INE).

Program konference odraža raznolikost okoljskih vprašanj - v petih glavnih temah:
· Zbiranje okoljskih statistik – viri, metode in kakovost
· Izzivi in novosti pri izkazovanju okoljskih in z njimi povezanih informacij
· Integracija okoljskih informacij – okviri, standardi in klasifikacije
· Okoljske in družbeno-ekonomske povezave – gonilne sile, vplivi, prilagoditve in orodja
· Okolje in trajnost

Konferenca bo predstavila izzive pri razvijanju standarda za okoljske informacije. Udeleženci bodo izmenjali mnenja o strateških vprašanjih, predstavili najboljše prakse in inovativne pristope za zbiranje okoljskih podatkov in merjenje trajnostnega razvoja ter razpravljali o tem, kako doseči integracijo okoljskih informacij, zakaj je ta integracija pomembna in kako pravočasno izkazovati okoljske podatke ob zagotavljanju ustrezne kakovosti.

Ob svetovnem dnevu statistike bo v okviru konference potekalo tudi plenarno zasedanje, posvečeno razpravi o najnovejši reviziji deklaracije mednarodnega statističnega inštituta o poklicni etiki.

Statistični urad RS je imel eno ključnih vlog pri vsebinski pripravi konference. Mag. Irena Križman, generalna direktorica SURS, sicer tudi predsedujoča IAOS v obdobju 2009-2011, bo na konferenci nastopila kot uvodna govornica. Genovefa Ružić, namestnica generalne direktorice, bo vodila sekcijo okoljski pogoji in njihov vpliv na blaginjo – kako lahko uradne statistike opišejo ta razmerja, Mojca Suvorov, vodja sektorja za okoljske statistike, ki je bila tudi zelo dejavna v programskem odboru konference, pa bo vodila sekcijo o okolju in trajnostnem razvoju.

Avtorica:
Povezane vsebine
Povezave do podrobnih metodološih pojasnil in podrobnejših podatkov v Si-Stat podatkovni bazi ter povezave do drugih povezanih vsebin najdete v novici, objavljeni na spletnih straneh Statisičnega urada na naslovu http://www.stat.si/novica_poglej.asp?id=124.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.