Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Konferenca direktorjev nacionalnih statističnih uradov EU 2010

29. september 2010, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Od 29. do 30. 9. 2010 bo v Sofiji potekala 96. konferenca direktorjev statističnih uradov držav članic EU (DGINS). Na letošnji konferenci bodo udeleženci razpravljali o določanju prednostnih nalog v okviru evropskega statističnega sistema ter merjenju napredka, blaginje in trajnostnega razvoja.

Od 29. do 30. 9. 2010 bo v Sofiji potekala 96. konferenca direktorjev statističnih uradov držav članic EU (v nadaljevanju DGINS). Konference DGINS so organizirane enkrat letno v državah članicah, direktorji pa na njih razpravljajo o strateških strokovnih vprašanjih evropskega statističnega sistema, obravnavajo vsebine povezane s statističnim programom in razvojne smernice za delovanje evropskega statističnega sistema. Statistični urad RS bo na zasedanju zastopala generalna direktorica, mag. Irena Križman.

Konferenca bo razdeljena na dva dela. V okviru prvega dela bodo udeleženci razpravljali o prednostnih nalogah večletnega statističnega programa in določanju prednostnih nalog v okviru evropskega statističnega sistema.

Drugi del konference bo posvečen merjenju napredka, blaginje in trajnostnega razvoja. Razprave o merjenju blaginje ljudi in napredka družb so postale še posebej aktualne v času globalne krize in prizadevanj za izhod iz nje. V okviru evropskega statističnega sistema je bila ustanovljena strateška skupina za merjenje napredka, blaginje in trajnostnega razvoja, ki bo pripravila dokument, v katerem bodo določene kratkoročne in dolgoročne prednostne naloge, ki izhajajo iz priporočil Stiglitz-Sen-Fitoussi komisije. V okviru skupine, v kateri je zelo aktiven tudi SURS, delujejo tri posebne delovne skupine. Genovefa Ružić, namestnica generalne direktorice SURS, je podpredsedujoča eni od treh posebnih delovnih skupin.

Drugi del konference, ki ga bo odprl predsednik vlade Republike Bolgarije, bo potekal v treh sekcijah. V prvi sekciji bo predstavljeno poročilo ene od treh posebnih delovnih skupin, ki deluje v okviru omenjene strateške skupine in se ukvarja z gospodinjskim vidikom in vidikom razdelitve dohodka, porabe in bogastva. Druga sekcija, v kateri bo kot vabljena razpravljavka nastopila Genovefa Ružić, namestnica generalne direktorice SURS, bo namenjena problematiki merjenja trajnostnega razvoja na področju okolja. V okviru tretje sekcije pa bodo udeleženci razpravljali o večdimenzionalnemu merjenju kakovosti življenja z vidika statistike kot pomembnega orodja za večdimenzionalne analize merjenja družbenih procesov v krizi. Drugi del konference se bo zaključil z okroglo mizo, ki bo posvečena izboljšavam pri merjenju napredka družb kot podpori razvoju in spremljanju izvajanja strategije Evropa 2020.

Avtorica:

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.