Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 



Nov način sporočanja podatkov za statistično raziskovanje o poslovnih storitvah

12. avgust 2010, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Podatke za raziskovanje o poslovnih storitvah bo letos mogoče sporočati na podlagi elektronskega vprašalnika.

Z raziskovanjem Poslovne storitve želi Statistični urad Republike Slovenije pomagati uporabnikom statističnih podatkov in informacij k boljšemu razumevanju storitvenega sektorja, saj ta postaja pri razvoju modernih gospodarstev ključnega pomena. S statističnim vprašalnikom SSP/PS – Vprašalnik o poslovnih storitvah – želimo zbrati podatke o strukturi prihodkov, razčlenjene po proizvodih oziroma storitvah in po sedežu strank. Raziskovanje poteka na podlagi vzorca; vanj je vključenih približno dva tisoč poslovnih subjektov iz dejavnosti poslovnih storitev.

Sporočanje podatkov za omenjeno raziskovanje bo po dogovoru med SURS in Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) letos prvič mogoče na podlagi elektronskega vprašalnika SSP/PS, in sicer preko spletnega portala AJPES; potekalo pa bo od 1. 9. 2010 do 1. 10. 2010.

Več informacij o raziskovanju in načinu sporočanja podatkov boste našli v Obvestilu o izvajanju raziskovanja o poslovnih storitvah za leto 2009 in drugih dokumentih na spletni strani AJPES-a:
http://www.ajpes.si/Statistike/Druge_statistike/Poslovne_storitve?id=615

Izsledki tega raziskovanja bodo objavljeni na spletni strani http://www.stat.si in v podatkovni bazi SI-STAT (http://www.stat.si/pxweb/Dialog/statfile2.asp - Ekonomsko področje/Poslovni subjekti/Poslovne storitve); tam boste našli tudi izsledke za prejšnja leta.
Avtorica:

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

16.2.2015 Mednarodni dan maternega jezika 2015
23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.