Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Prednostne naloge državne statistike v letu 2011

30. junij 2010, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Statistični urad RS je skupaj s pooblaščenimi izvajalci dejavnosti državne statistike pripravil dokument, v katerem so opredeljene najpomembnejše naloge slovenske državne statistike v prihodnjem letu.

Statistični urad RS je skupaj pooblaščenimi izvajalci dejavnosti državne statistike pripravil publikacijo z naslovom Prednostne naloge državne statistike v letu 2011. V njej so predstavljene najpomembnejše naloge, povezane z izvajanjem rednih statističnih raziskovanj, in naša prizadevanja za kakovostno in do uporabnika prijazno statistiko.

Delo Statističnega urada bo v letu 2011 še vedno v veliki meri usmerjeno v Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, še posebej tudi zato, ker bo to prvi registrski popis prebivalstva. Možnost registrske izvedbe popisa, torej s povezovanjem podatkov različnih administrativnih in statističnih virov, je v času omejenih finančnih in kadrovskih virov za slovensko statistiko velika prednost in priložnost.

Vsi, ki smo soudeleženi pri ustvarjanju državne statistike, si bomo prizadevali, da bo ta tudi v prihodnjem letu kakovostna in prijazna do uporabnika; zagotavljali bomo nove vsebine in čim bolj kakovostne statistične podatke ter si intenzivno prizadevali za nadaljnje razbremenjevanje poročevalskih enot, predvsem z učinkovito uporabo uradnih evidenc.

Dokument Prednostne naloge državne statistike je vsebinsko razdeljen na posamezna poglavja: najprej so predstavljene strateške in prednostne naloge, načrtovane v okviru posameznih statističnih področij, zadnje poglavje pa obravnava prednostne naloge, povezane s statistično infrastrukturo.

Vsebino dokumenta Prednostne naloge državne statistike v letu 2011 je obravnaval in tudi potrdil Statistični svet RS, in sicer 2. junija 2010 na svoji 33. redni seji.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.