Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2010

29. junij 2010, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2010 so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 50, dne 24. 6. 2010.

V Uradnem listu RS, št. 50, ki je izšel 24. 6. 2010, so objavljene spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2010. Prečiščeno besedilo z vključenimi spremembami je objavljeno na naši spletni strani.

Spremembe pri rednih raziskovanjih so naslednje:

  • v poglavju Demografske in socialne statistike, v področju 1.11 Druge socialne statistike, v modulu 1.11.01 Podatkovna baza socialnih statistik se dopolni raziskovanje 1.11.01.01 Mikropodatkovna baza socialnih statistik za razvoj mikrosimulacijskega modela v rubriki Vsebina z besedilom: »….podatki matične evidence upokojencev in zavarovancev…« za zagotovitev ustreznih podlag za posredovanje podatkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ).
  • v poglavju Makroekonomske statistike, v področju 2.07 Menjava storitev in plačilna bilanca, v modulu 2.07.03 Mednarodna trgovina s storitvami in geografska razdelitev se dopolni raziskovanje 2.07.03.02 Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferjih z nerezidenti BST v rubriki Kdo mora dati podatke in kdaj z navedbo dodatnega dajalca podatkov, ki je Davčna uprava Republike Slovenije.

Z navedenimi spremembami je soglašal tudi Statistični svet RS na svoji 33. redni seji.


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.