Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Ankete o poslovnih tendencah in mnenju potrošnikov, Slovenija, junij 2010 - končni podatki

24. junij 2010, Prva objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila junija 2010 (-6 odstotnih točk) za 2 odstotni točki višja kot maja 2010 (-8 odstotnih točk).

Vrednost kazalnika gospodarske klime višja kot prejšnji mesec
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila junija 2010 (-6 odstotnih točk) za 2 odstotni točki višja kot maja 2010 (-8 odstotnih točk). Na zvišanje vrednosti tega kazalnika je vplivalo predvsem zvišanje vrednosti kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih. Glede na junij 2009 je bila vrednost tega kazalnika višja za 18 odstotnih točk, glede na dolgoletno povprečje pa je bila nižja za 6 odstotnih točk.

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih višja kot prejšnji mesec
Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila junija 2010 za 3 odstotne točke višja kot prejšnji mesec, za 24 odstotnih točk višja kot junija 2009 in za 5 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.
Vrednosti kazalnikov stanj so se v primerjavi s preteklim mesecem zvišale, razen vrednosti kazalnika zaloge, ki je ostala enaka. Vrednosti kazalnikov pričakovanj za naslednje 3 mesece so se večinoma zvišale, razen vrednosti kazalnikov pričakovan izvoz in pričakovano skupno povpraševanje. Vrednost kazalnika pričakovana proizvodnja je ostala nespremenjena.
Med kazalniki stanj se je glede na pretekli mesec najbolj zvišala vrednost kazalnika izvozna naročila (za 9 odstotnih točk). Med kazalniki pričakovanj se je glede na pretekli mesec najbolj znižala vrednost kazalnika pričakovan izvoz (za 8 odstotnih točk).

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno višja kot prejšnji mesec
Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila v juniju 2010 (12 odstotnih točk) za 7 odstotnih točk višja kot v maju 2010 (5 odstotnih točk) in za 2 odstotni točki višja od dolgoletnega povprečja ter za 35 odstotnih točk višja kot v juniju 2009.
Vrednosti kazalnikov stanj so se v primerjavi s preteklim mesecem večinoma znižale, razen vrednosti kazalnika prodaje. Vrednost kazalnika poslovni položaj je ostala nespremenjena. Vrednosti kazalnikov pričakovanj za naslednje 3 mesece so se v primerjavi s preteklim mesecem večinoma zvišale, razen vrednosti kazalnika pričakovana skupna nabava.
Glavni omejitveni dejavniki v trgovini na drobno so bili konkurenca v sektorju (za 45 % podjetij), potem nizko povpraševanje (43 %) ter visoki stroški dela (41 %). 13 % podjetij ni navedlo omejitev.

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu nižja kot prejšnji mesec
Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila junija 2010 (‑60 odstotnih točk) za 2 odstotni točki nižja kot maja 2010 (-58 odstotnih točk), hkrati pa za 6 odstotnih točk nižja kot junija 2009 in za 54 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja.
Vrednosti kazalnikov stanj so se v primerjavi s preteklim mesecem znižale, razen vrednosti kazalnika skupna naročila; ta je ostala enaka. Med kazalniki pričakovanj se je vrednost kazalnika pričakovana skupna naročila zvišala, vrednost kazalnika pričakovane cene se je znižala, vrednost kazalnika pričakovano zaposlovanje pa je ostala enaka.
Med kazalniki stanj se je glede na prejšnji mesec najbolj znižala vrednost kazalnika poslovno stanje (za 7 odstotnih točk). Med kazalniki pričakovanj pa se je glede na prejšnji mesec najbolj zvišala vrednost kazalnika pričakovana skupna naročila (za 4 odstotne točke).
Glavna omejitvena dejavnika v gradbeništvu v tem mesecu sta bila velika konkurenca v panogi (za 58 % gradbenih podjetij) in nezadostno povpraševanje (za 52 % gradbenih podjetij), potem pa visoki stroški dela (navedlo jih 34 % teh podjetij) in visoki finančni stroški (27 % teh podjetij).

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih nekoliko višja kot prejšnji mesec
Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila junija 2010 (-2 odstotni točki) za 1 odstotno točko višja kot maja 2010 (-3 odstotne točke) in za 19 odstotnih točk višja kot junija 2009, hkrati pa za 24 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja.
Vrednosti kazalnikov stanj so se v primerjavi s preteklim mesecem znižale, razen vrednosti kazalnika poslovni položaj. Vrednosti kazalnikov pričakovanj so se večinoma zvišale, razen vrednosti kazalnika pričakovane prodajne cene.
Največ podjetij v storitvenih dejavnostih je kot omejitev navedlo nezadostno povpraševanje, in sicer 42 % podjetij; 34 % podjetij je navedlo finančne ovire; 15 % podjetij je imelo težave zaradi drugih ovir; za 4 % podjetij je pomenilo omejitev pomanjkanje delovne sile. 25 % podjetij ni navedlo omejitev.

Kazalnik zaupanja potrošnikov višji
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=3224
Grafikon 1: Kazalnik gospodarske klime1), Slovenija, januar 2000 - junij 2010
Grafikon 1: Kazalnik gospodarske klime<sup>1)</sup>, Slovenija, januar 2000 - junij 2010
1) Kazalnik gospodarske klime je tehtani sintezni kazalnik; sestavljajo ga kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno, gradbeništvu, storitvenih dejavnostih in kazalnik zaupanja potrošnikov.
Vir: SURS
Metodološko opozorilo
Iz podatkov je izločen vpliv sezone, vplivov koledarja ni bilo zaznati.
Pri anketi o poslovnih tendencah v industriji (PA-IND/M), pri časovnih vrstah ustreznost proizvodnih zmogljivosti in nova naročila sezonska komponenta ni prisotna.
Pri anketi o poslovnih tendencah v trgovini na drobno (PA-TRG/M), pri časovnih vrstah obseg zalog, pričakovano zaposlovanje, prodaje cene, pričakovane prodajne cene in prodaja sezonska komponenta ni prisotna.
Pri anketi o poslovnih tendencah v storitvenih dejavnostih (PA-STOR/M), pri časovni vrsti pričakovane prodajne cene sezonska komponenta ni prisotna.
Statistično raziskovanje je sofinancirala Evropska komisija. Za objavljene podatke in besedila pa je odgovoren samo Statistični urad Republike Slovenije, in ne Evropska komisija.

S 1. januarjem 2008 je v vseh državah članicah Evropske unije začela veljati nova klasifikacija dejavnosti poslovnih subjektov NACE Rev 2., ki je nadomestila prej veljavno klasifikacijo Nace Rev. 1.1. V Republiki Sloveniji je v veljavo stopila nacionalna različica standardne klasifikacije, imenovana SKD 2008, ki v celoti povzema evropsko klasifikacijo dejavnosti, hkrati pa jo tudi dopolnjuje z nacionalnimi podrazredi.

Nova klasifikacija prinaša mnoge spremembe in dopolnitve, ki so posledica strukturnih sprememb v gospodarstvu v zadnjih letih. Tako je največ sprememb na področju tržnih storitvenih dejavnosti in na področju predelovalnih dejavnosti. Pomembna je tudi sprememba v sami strukturi klasifikacije, saj se z revidirano klasifikacijo ukinja raven podpodročja (2-črkovna raven klasifikacije). Povzetek najbolj pomembnih razlik med staro in novo različico klasifikacije si lahko ogledate v dokumentu Razlike med SKD 2008 in SKD 2002.

Več splošnih informacij o uvajanju nove klasifikacije je dostopnih na posebni strani Revizija klasifikacijske dejavnosti SKD 2008 / Nace Rev. 2 spletne strani Statističnega urada, podrobnejše informacije o spremembah na področju Ankete o poslovnih tendencah in mnenju potrošnikov pa najdete v Metodoloških pojasnilih na www.stat.si/metodologija.asp, kjer izberete področje Ankete o poslovnih tendencah in mnenju potrošnikov.
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Naslednja objava podatkov:
25. marec 2015
Povezane vsebine
Povezave do podrobnih metodološih pojasnil in podrobnejših podatkov v Si-Stat podatkovni bazi ter povezave do drugih povezanih vsebin najdete v novici, objavljeni na spletnih straneh Statisičnega urada na naslovu http://www.stat.si/novica_poglej.asp?id=124.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Poslovne tendence'

23.2.2015 Gospodarska klima, Slovenija, februar 2015 - končni podatki
23.2.2015 Poslovne tendence, Slovenija, februar 2015 - končni podatki
26.1.2015 Gospodarska klima, Slovenija, januar 2015 - končni podatki
26.1.2015 Poslovne tendence, Slovenija, januar 2015 - končni podatki
29.12.2014 Poslovne tendence in mnenje potrošnikov, Slovenija, december 2014 - končni podatki
26.11.2014 Poslovne tendence in mnenje potrošnikov, Slovenija, november 2014 - končni podatki
28.10.2014 Poslovne tendence in mnenje potrošnikov, Slovenija, oktober 2014 - končni podatki
25.9.2014 Poslovne tendence in mnenje potrošnikov, Slovenija, september 2014 - končni podatki
26.8.2014 Poslovne tendence in mnenje potrošnikov, Slovenija, avgust 2014 - končni podatki
28.7.2014 Poslovne tendence in mnenje potrošnikov, Slovenija, julij 2014 - končni podatki

» Ostale zadnje novice v področju 'Poslovne tendence'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.