Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 7. sestanek Odbora OECD za statistiko

10. junij 2010, Prva objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Udeleženci 7. rednega sestanka  Odbora OECD za statistiko so razpravljali o programu merjenja napredka v družbah, o pripravi kazalnikov, potrebnih za strategijo zelene rasti, in o novih zahtevah po podatkih zaradi gospodarske in finančne krize. Odbor je sprejel tudi proračun za prihodnji dve leti.

Odbor OECD za statistiko je ustanovil Svet OECD z namenom izboljševanja kvalitete statistike OECD, krepitve sodelovanja med državami na področju statistike, povečanja mednarodne primerljivosti na statističnem področju in izboljševanja dialoga med statistiki, analitiki/uporabniki statistike, dajalci podatkov in nosilci političnih odločitev.

Sedmi sestanek Odbora OECD za statistiko je potekal v Parizu od 7. do 8. junija 2010, Slovenijo je zastopala generalna direktorica mag. Irena Križman.

Odbor je na sestanku obravnaval aktualne teme v povezavi s svetovnimi krizami, med drugimi pa izpostavil:

• Strateške usmeritve Odbora z delovnim načrtom, ki določa prednostne naloge za prihodnji dve leti in za to obdobje predlaga potrebni proračun;
• Program za merjenje napredka družb - tega je generalni sekretar OECD uvrstil tudi med prednostne naloge;
• Kazalnike za strategijo zelene rasti: ministrski svet OECD je leta 2009 izdal Deklaracijo o zeleni rasti in s tem podelil mandat OECD za pripravo strategije zelene rasti, ki bo predstavljena ministrskemu svetu v letu 2011. Člani Odbora so bili obveščeni o statusu strategije in podrobnejšo informacijo o posledicah, ki jih bo imela strategija za uradne statistike, t.j. razvoj novih kazalnikov za spremljanje napredka zelene rasti;
• Finančne statistike: gospodarska in finančna kriza pred uradne statistike postavlja nove zahteve po podatkih s področja finančnih statistik in izpostavlja vprašanja o pravočasnosti podatkov;
• Poslovne statistike in podjetništvo: mikropodatki so edinstveno orodje za raziskovanje področij kot so demografija podjetij, produktivnost podjetij. OECD trenutno zbira kazalnike, izračunane iz mikropodatkov iz poslovnih registrov in drugih baz podatkov.
Povezane vsebine
Povezave do podrobnih metodološih pojasnil in podrobnejših podatkov v Si-Stat podatkovni bazi ter povezave do drugih povezanih vsebin najdete v novici, objavljeni na spletnih straneh Statisičnega urada na naslovu http://www.stat.si/novica_poglej.asp?id=124.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.