Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 58. Konferenca evropskih statistikov

10. junij 2010, Prva objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Na 58. Konferenci evropskih statistikov udeleženci razpravljajo o prostorski statistiki in o vplivu globalne krize na uradno statistiko, t.j. finančni statistiki, meddržavni izmenjavi podatkov, razmerju med hitrim dostopom do podatkov in kakovostjo le-teh, pomenu socialnih statistik za merjenje blaginje v družbi ipd.

Konferenca evropskih statistikov (CES) pri Ekonomski komisiji za Evropo v okviru Združenih narodov (UNECE) ima v skladu s priporočili Statistične komisije ZN pomembno vlogo pri izboljševanju nacionalnih statistik in tudi njihove mednarodne primerljivosti ter pri zmanjševanju bremen, ki nastajajo pri poročanju mednarodnim organizacijam.

58. zasedanje Konference evropskih statistikov poteka od 8. do 10. junija 2010 v Parizu. Slovenijo zastopata generalna direktorica mag. Irena Križman (kot ponovno izvoljena članica Biroja Konference Evropskih statistikov za mandatno obdobje 2009 – 2011 pa se udeležuje tudi sestanka Biroja, t.j. izvršilnega telesa CES-a) in Igor Kuzma, strokovnjak za prostorske predstavitve pojavov s statističnimi podatki.

Udeleženci pregledujejo delo na koordinaciji mednarodnih statističnih aktivnosti, razpravljajo o načrtih za publiciranje in komuniciranje uradnih statistik ter o pripravi nekaterih aktualnih statistik kot so poraba časa, o informacijski družbi in o znanosti, tehnologiji in inovacijah.

Osrednji temi konference sta:

• Tematske sekcije konference so namenjene prostorski statistiki (uporabi podatkov uradne statistike, prikazane na mrežah - predstavnik SURS-a Igor Kuzma predstavlja dosedanje izkušnje na področju obdelave podatkov na mreži, proces razvoja geostatistik v Sloveniji ter vzpostavitev nacionalnega sistema hierarhičnih mrež) in prostorski analizi kot orodjem za uporabo kombinacije geografskih in statističnih informacij.

• Vpliv globalne krize na statistične sisteme je aktualna tema za vse nacionalne statistične urade: udeleženci razpravljajo o finančnih statistikah, bilancah stanja in čezmejni povezavi. Svetovna trgovinska organizacija npr. med drugim ugotavlja, da problem statistikov ni premalo podatkov, temveč premalo enostavnih, razumljivih in zgovornih informacij, ki bi pokazale ključne signale dogajanj in obratov v družbi. Razprava bo še o pravočasnosti podatkov (razmišljanja o vedno prisotni dilemi med hitrostjo in zanesljivostjo podatkov), o vlogi socialnih statistik pri spremljanju družbenih sprememb in o pripravi strategij; te naj bi ponudile ustrezen odgovor na merjenje napredka in blaginje v družbah kot odziv na opozorila iz poročila Stiglitz-Sen-Fetoussijeve komisije (t.i. deklaracija "BDP in preko").
Povezane vsebine
Povezave do podrobnih metodološih pojasnil in podrobnejših podatkov v Si-Stat podatkovni bazi ter povezave do drugih povezanih vsebin najdete v novici, objavljeni na spletnih straneh Statisičnega urada na naslovu http://www.stat.si/novica_poglej.asp?id=124.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.