Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Državna statistika v letu 2009 – Poročilo o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj za 2009

29. april 2010, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Statistični urad RS je v sodelovanju z institucijami, pooblaščenimi za izvajanje dejavnosti slovenske državne statistike, pripravil Poročilo o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj za 2009.

V poročilu o slovenski državni statistiki v letu 2009, katerega predlog je na zadnji redni seji obravnaval Statistični svet RS, je predstavljeno delo, ki ga je Statistični urad RS (SURS) skupaj s pooblaščenimi izvajalci dejavnosti državne statistike opravil v letu 2009 na podlagi Letnega programa statističnih raziskovanj za 2009 (Uradni list RS, št. 114/08, 35/09 in 51/09).

Leto 2009 v znamenju priprav na popis kmetijskih gospodarstev in popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj

Za SURS sta bili v letu 2009 najpomembnejši nalogi priprava na popis kmetijskih gospodarstev v letu 2010 in priprava na popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 2011. Tokrat bo skupna značilnost obeh popisov ta, da bodo pri njuni izvedbi v največji meri uporabljeni razpoložljivi administrativni viri in že pridobljeni statistični podatki: tokratni popis prebivalstva bo tako prvi registrski popis prebivalstva v Sloveniji, tokratni popis kmetijskih gospodarstev pa bo kombinacija registrskega in terenskega dela.

Uspešno medinstitucionalno sodelovanje ključno pri racionalizaciji zbiranja podatkov

Uporaba razpoložljivih administrativnih virov postaja vse bolj stalnica pri zbiranju podatkov. SURS nenehno intenzivno spremlja razvoj administrativnih evidenc in pri tem sodeluje tudi z vključevanjem statističnih potreb. Sodelujemo z večino ministrstev in z organi v njihovi sestavi. Vsi izvajalci državne statistike si nenehno prizadevamo, da bi zmanjšali administrativne obremenitve poročevalskih enot, bodisi tako, da podatke zbiramo za več namenov, bodisi tako, da za zbiranje podatkov uporabimo naprednejše metode; prav zato je pomembno medsebojno sodelovanje tudi pri zbiranju podatkov.

Izvajalci slovenske državne statistike dejavni tudi na mednarodnem področju

SURS in pooblaščeni izvajalci dejavnosti državne statistike smo dejavno sodelovali tudi na mednarodni ravni, in sicer pri oblikovanju skupnih zakonodajnih aktov v okviru evropskega statističnega sistema, pri tem pa vedno upoštevali administrativne obremenitve poročevalskih enot in kakovost rezultatov. Pomembno je tudi naše delovanje v širšem mednarodnem prostoru: pomagali smo in še pomagamo pri vzpostavljanju statističnih sistemov v državah Zahodnega Balkana, dejavni smo v Konferenci evropskih statistikov (CES) pri Združenih narodih. Poudariti je treba tudi to, da je Odbor OECD za statistiko sprejel (brez pripomb) poročilo o stanju pripravljenosti slovenske statistike za vstop v to organizacijo (oktobra 2009 na posebni seji).

Prizadevanje za kakovostno in do uporabnika prijazno državno statistiko se je nadaljevalo

Tudi v letu 2009 smo si dejavno prizadevali ohraniti zaupanje uporabnikov in dajalcev podatkov v slovensko državno statistiko, in to predvsem z doseganjem čim višje kakovosti v statistiki – tj. z doseganjem ustreznih, pravočasnih, primerljivih in natančnih statističnih rezultatov na podlagi doslednega upoštevanja načel Kodeksa ravnanja evropske statistike. Pomembne naloge so bile opravljene tudi z ureditvijo in s posodobitvijo nekaterih klasifikacij ter z uskladitvijo nacionalnih klasifikacij z mednarodno sprejetimi spremembami, saj so le poenotene klasifikacije lahko temelj za kakovostno in mednarodno primerljivo statistiko. Poleg obsežnega že uveljavljenega izkazovanja statističnih podatkov v obliki različnih tiskanih in elektronskih publikacij je SURS uvedel nekaj novih spletnih storitev; taki storitvi sta npr. prebivalstvena piramida (ta nudi vizualno močen grafični prikaz problema slovenske družbe, »staranja prebivalstva«) in interaktivni statistični atlas (ta prikazuje osnovne podatke o Sloveniji – tudi v daljšem obdobju – v obliki tematskih kart). Glavni dosežki rednega in razvojnega dela SURS in pooblaščenih izvajalcev programa statističnih raziskovanj v letu 2009 so v obravnavanem Poročilu podrobneje predstavljeni po posameznih delovnih področjih.


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.