Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2010

16. marec 2010, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2010 so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 19, dne 12. 3. 2010.

V Uradnem listu RS, št. 19, ki je izšel 12. 3. 2010, so objavljene spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2010. Prečiščeno besedilo z vključenimi spremembami je objavljeno na naši spletni strani.

Spremembe pri rednih raziskovanjih so naslednje:

  • v poglavje Demografske in socialne statistike, v področje 1.11 Druge socialne statistike se dodata modul 1.11.01 Podatkovna baza socialnih statistik in raziskovanje pod zaporedno številko 1.11.01.01 Mikropodatkovna baza socialnih statistik za razvoj mikrosimulacijskega modela.
  • v poglavju Makroekonomske statistike, v področju 2.02 Finančni računi, v modulu 2.02.02 Četrtletni finančni računi se dopolnita raziskovanji 2.02.02.01 Četrtletni finančni računi in 2.02.02.02 Četrtletni finančni računi sektorja države v stolpcu Pooblaščeni izvajalec, da se doda besedo AJPES.
  • v poglavju Poslovne statistike, v področju 3.01 Letne poslovne statistike, v modulu 3.01.01 Strukturna statistika podjetij se spremeni raziskovanje 3.01.01.07 Letni računovodski izkazi zadrug, ki poslujejo po Zakonu o gospodarskih družbah in Zakonu o zadrugah v stolpcu Rok prve objave, da se navede pravilen rok prve objave 4,5 meseca po koncu obdobja opazovanja.
  • v poglavju Poslovne statistike, v področju 3.01 Letne poslovne statistike, v modulu 3.01.01 Strukturna statistika podjetij se spremeni raziskovanje 3.01.01.12 Poslovne storitve v stolpcih Pooblaščeni izvajalec, da se navede tudi AJPES; Vsebina, da se navede, da bo zbrana skrajšana vsebina; Kdo in kdaj mora dati podatke, da se navede ustrezne roke tudi za AJPES; Delo v tekočem letu, da se navede naloge AJPES in SURS.
  • v poglavju Poslovne statistike, v področju 3.01 Letne poslovne statistike se črtata modul 3.01.05 Železo in jeklo ter raziskovanje z zaporedno številko 3.01.05.01 Letno statistično raziskovanje o železu in jeklu IND-Fe/L.
  • v poglavju Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, v področju 4.04 Rastlinska pridelava se črtata modul 4.04.03 Napoved pridelka ter raziskovanje z zaporedno številko 4.04.03.01 Zgodnje napovedi pridelkov.
  • v poglavje Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, v področje 4.04 Rastlinska pridelava, v modul 4.04.96 Statistika porabe reprodukcijskega materiala se doda raziskovanje pod zaporedno številko 4.04.96.04 Prodaja pesticidov KME-PEST/P.

Sprememba v razvojnem delu programa:

  • v poglavje Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, v področje R4.04 Rastlinska pridelava se doda modul R4.04.96 Statistika porabe reprodukcijskega materiala in raziskovanje pod zaporedno številko R4.04.96.01.

Z navedenimi spremembami je soglašal tudi Statistični svet RS na svoji 31. redni seji.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.