Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 4. sestanek Odbora za evropski statistični sistem (ESSC)

11. februar 2010, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Na 4. sestanku  ESSC bo posebna pozornost namenjena ustanovitvi delovne skupine, ki bo pokroviteljica smernic za uvedbo priporočil Stiglitzeve komisije in bo imela mandat za proučitev možnosti za boljše statistično merjenje napredka, blagostanja in trajnostnega razvoja; sodeloval bo tudi slovenski statistični urad.

 
Vloga Odbora za evropski statistični sistem

Usklajeno delovanje institucij v EU in izvajanje njihovih politik potrebuje verodostojno in primerljivo statistiko in tako statistiko zagotavlja Evropski statistični sistem, ESS. To je partnerstvo, ki ga sestavljajo Eurostat in državni statistični uradi držav članic EU ter ministrstva, agencije, nacionalne centralne banke – ustanove, ki so prav tako pooblaščene za izvajanje dejavnosti državne statistike. Odbor za evropski statistični sistem (ESSC), ustanovljen na podlagi 7. člena Uredbe o evropski statistiki, je v okviru ESS njegova osrednja institucija; v okviru tega Odbora potekajo razprave o ukrepih in v njem se obravnavajo najpomembnejša strateška vprašanja o evropskem statističnem sistemu. Sestavljajo ga predstavniki nacionalnih statističnih uradov, predseduje pa mu Eurostat.

Vsebina 4. sestanka Odbora za evropski statistični sistem

4. sestanek Odbora za evropski statistični sistem (ESSC) poteka 11. februarja 2010 v Luksemburgu; udeležuje se ga tudi generalna direktorica Statističnega urada RS mag. Irena Križman.

Člani Odbora na sestanku razpravljajo o dveh predlogih izvedbenih uredb Evropskega parlamenta in Sveta:

  • o popisih prebivalstva in stanovanj: razpravljavci se posvečajo predvsem načinu posredovanja podatkov posameznih držav članic Eurostatu, kajti pri tem je treba dosledno upoštevati nacionalna pravila statistične zaščite in zahteve članic, da se zaupnih podatkov ne posreduje; 
  • o dostopu do zaupnih mikropodatkov v znanstvene namene pri nekaterih statističnih raziskovanjih: države članice zahtevajo, da lahko – kljub širitvi baze s še štirimi raziskovanji – dostop do teh podatkov naknadno tudi zavrnejo.

Posebna pozornost pa je na sestanku namenjena ustanovitvi delovne skupine, ki bo pokroviteljica smernic za uvedbo priporočil Stiglitzeve komisije. Ta – če povzamemo – ugotavlja, da primanjkuje ustreznih kazalnikov za merjenje blaginje in napredka v družbah. Omenjena delovna skupina bo imela z nalogo, naslovljeno »Merjenje napredka, blagostanja in trajnostnega razvoja«, mandat za naslednje:

  • med priporočili iz poročila Stiglitzeve komisije določiti prednostne naloge v zvezi z uskladitvijo statistik v mednarodnih statističnih organizacijah; 
  • oceniti dostopnost in kakovost evropske statistike za boljše analize in za večjo objavljivost podatkov; 
  • pripraviti strategijo, ki bo tudi dolgoročno razvijala nove statistike v evropskem statističnem sistemu.

V tej delovni skupini bo aktivno sodeloval tudi slovenski statistični urad.


Na dnevnem redu sestanka sta še dve poročili o napredku: pri uvajanju klasifikacije dejavnosti, t. i. Nace Rev. 2, in o reviziji Evropskega sistema računov iz leta 1995 in Sistema nacionalnih računov iz leta 1993; tukaj se razprava trenutno osredotoča na metodo posredovanja podatkov.

Odbor se bo seznanil še z drugimi, za redno statistično dejavnost pomembnimi ugotovitvami, npr. o stanju priprav na popis prebivalstva v državah članicah.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.