Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Izobraževanje za splošne knjižnice

7. julij 2006, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Na Statističnem uradu smo izvedli prvo obsežnejše izobraževanje uporabnikov statističnih podatkov in informacij, ki se ga je v šestih skupinah udeležilo 59 bibliotekarjev iz 44 splošnih knjižnic.

Na Statističnem uradu smo izvedli prvo obsežnejše izobraževanje uporabnikov statističnih podatkov in informacij, ki se ga je v šestih skupinah udeležilo 59 bibliotekarjev iz 44 splošnih knjižnic.

Celodnevni brezplačni izobraževalni program o načinih dostopa do podatkov na spletni strani Statističnega urada je bil pripravljen na osnovi Dogovora o sodelovanju, ki smo ga ponudili vsem 62 splošnim knjižnicam v Sloveniji. Dogovor o sodelovanju je podpisalo 46 splošnih knjižnic (tj. kar tri četrtine), kar ocenjujemo kot zelo dober odziv.

Izobraževanja, ki je potekalo v šestih skupinah: za štiri skupine na Statističnem uradu, za dve skupini smo izobraževanje organizirali na regijski ravni (Velenje in Šentjur), se je udeležilo 59 bibliotekarjev iz 44 splošnih knjižnic. Med udeleženci zadnjih štirih skupin smo izvedli anketo o njihovi predhodni seznanjenosti s spletno stranjo SURS, o izobraževanju samem in o uporabnosti pridobljenega znanja za vsakodnevno delo. Tako rezultati ankete kot odziv udeležencev na izobraževanju so pokazali, da je izobraževanje v celoti doseglo svoj namen, saj bo večina udeležencev pridobljeno znanje lahko nadalje posredovala svojim uporabnikom. Pomembno spoznanje za Statistični urad predstavlja tudi prevladujoče mnenje udeležencev, da je priprava podatkov v podatkovni bazi SI-STAT relativno enostavna, kljub temu, da se je veliko udeležencev z njo srečalo prvič.

Na izobraževanju smo udeležence predvsem seznanili z vsemi možnostmi, ki jih nudi spletna stran, pričakujemo pa, da se bodo pri svojem vsakodnevnem delu tudi sami še naprej usposabljali za svetovanje uporabnikom, kako do podatkov na spletni strani www.stat.si. Na Statističnem uradu jim bomo pri tem, seveda, ves čas nudili ustrezno pomoč.

Avtor:

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.