Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Slovenija in države OECD

30. december 2009, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Slovenija in države OECD je nova publikacija, s katero želi Statistični urad RS dodati svoj prispevek k postopku pristopa Slovenije v Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj.

30 gospodarsko najrazvitejših držav

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj – OECD – združuje 30 najrazvitejših držav na svetu. Poleg številnih držav iz EU-27 so vanjo vključene tudi najrazvitejše države v svetovnem merilu, kot so Združene države, Kanada in Japonska. Zaradi vključenosti teh držav so standardi, ki jih določa OECD, pogosto še višji, kot veljajo v EU-27. Predvsem si prizadeva uveljaviti zahtevna merila pri mednarodnem poslovanju podjetij in pri finančnih transakcijah, visoke okoljske in socialne standarde, pa tudi visoka merila pri ocenjevanju kakovosti javne uprave.

Slovenija je bila v OECD povabljena maja 2007, od decembra 2007 pa je v pristopnem postopku. Polnopravno članstvo v tej organizaciji ji bo odprlo nove možnosti in priložnosti, saj se bo lahko odzivala glede na izkušnje drugih držav in se ravnala po že preizkušenih zgledih dobre prakse.

Mednarodna primerjava in umestitev Slovenije

V publikaciji predstavljeni statistični podatki so nanizani v preglednicah in prikazani v grafičnih ponazoritvah, in sicer tako, da omogočajo primerjavo med posameznimi državami in določajo položaj Slovenije v tej pestri družbi držav.

Vrednosti kazalnikov kažejo, da Slovenija v marsičem prehiteva večino preostalih držav, ponekod pa tudi močno zaostaja za vodilnimi v tej skupini. Slovenija npr. izkazuje zelo visok odstotek prebivalcev z najmanj srednješolsko izobrazbo. V letu 2007 je bilo med prebivalci v starostni skupini 25–64 let več kot 80 % oseb z dokončano srednjo šolo, med prebivalci v starostni skupini 25–34 let pa jih je bilo več kot 90 %. Med prebivalci v starostni skupini 25–34 let so imele večji delež oseb z najmanj srednješolsko izobrazbo kot Slovenija le še tri države, in sicer Slovaška, Češka republika in Koreja. Leta 2006 je bilo pri nas med žensko populacijo – v primerjavi s članicami OECD – razmeroma malo mladih žensk, v starostni skupini 15–19 let, ki se niso izobraževale in ki hkrati tudi niso bile zaposlene, in sicer le 3,4 %. Odstotek neaktivnih mladih žensk je bil takrat nižji le še na Nizozemskem, Finskem in Norveškem.

Manj vzpodbudno sliko Slovenije pa kažejo podatki o umrlih v cestnoprometnih nesrečah. Leta 2007 je v Sloveniji v cestnoprometnih nesrečah umrlo 145 prebivalcev na milijon prebivalcev. Višjo vrednost je ta kazalnik dosegel le še na Poljskem (147 na milijon prebivalcev), samo malo nižjo kot v Sloveniji pa v Grčiji (141 na milijon prebivalcev). Precej neugodna je bila tudi starostna sestava prebivalcev Slovenije: leta 2007 je bilo med njimi le 14 % mladih prebivalcev v starosti 0–14 let. Približno enak delež toliko starega prebivalstva so imele le še Češka republika, Grčija, Italija, Japonska in Nemčija, v vseh preostalih državah članicah OECD pa so bili odstotki prebivalcev v starosti 0–14 let višji; največja deleža mladih (starih 0–14 let) sta imeli Mehika (30 %) in Turčija (28 %).

Celotna vsebina je na voljo tudi v spletni različici publikacije.

Avtorica:

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

16.2.2015 Mednarodni dan maternega jezika 2015
23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.