Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Sestanek članic Pobude za sodelovanje sosednjih držav na statističnem področju

27. november 2009, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Pobudo za sodelovanje sosednjih držav so ustanovili nacionalni statistični uradi Avstrije, Češke, Madžarske, Slovaške in Slovenije – z namenom,  da bi bila izmenjava izkušenj in dobrih praks med njimi učinkovitejša.  Letnega sestanka se udeležuje generalna direktorica mag. Irena Križman.


V EU poteka poleg povsem institucionaliziranih statističnih združenj oz. organizacij tudi mreženje oz. mrežno povezovanje ali poglobljeno sodelovanje med državami članicami na drugih podlagah in to sodelovanje lahko sčasoma postane formalno (kot je npr. sodelovanje nordijskih statističnih uradov ). Tako so tudi statistični uradi Avstrije, Češke, Madžarske, Slovaške in Slovenije novembra leta 2008 svoje skupne aktivnosti na področju statistike na podlagi dosedanjega uspešnega sodelovanja tudi formalno potrdili s podpisom Memoranduma o sodelovanju.

Podpisniki Memoranduma pričakujemo, da bo izmenjava izkušenj in znanja na različnih statističnih področjih pospešila metodološki razvoj statistik in podprla razprave tistih vprašanj statistike, pred katerimi niso le statistiki, ampak predvsem uporabniki uradne statistike – analitiki in nosilci politik v državah sveta. Zdaj je jasno, da bo za statistično merjenje razvoja družb in dejanske blaginje ljudi treba v prihodnje nekatere kazalnike dograditi; to dejstvo spoznavamo predvsem statistiki v zadnjem obdobju svetovne krize.

V Memorandumu o sodelovanju smo nacionalni statistični uradi predvideli redna letna srečanja predstojnikov uradov z namenom, da ocenimo dosežke tekočih projektov in da sprejmemo skupni letni delovni načrt za prihodnje leto. Letošnji sestanek poteka 27. novembra 2009 na Statističnem uradu Slovaške republike v Bratislavi. Glavna tema omenjenega sestanka so priprave na popis prebivalstva leta 2011, kajti ta je v EU obvezen za vse nacionalne statistike. Slovenski statistični urad je v metodoloških pripravah na to (doslej najdražje in najzahtevnejše) statistično raziskovanje opravil že precejšnji del vseh potrebnih opravil; ker se je SURS odločil, da opusti terenski popis prebivalcev, gospodinjstev in stanovanj in uvede t. i. registrski popis prebivalstva (tj. povezovanje podatkov iz različnih administrativnih virov), je naš tokratni popis za ostale članice Pobude še posebej zanimiv. Registrsko usmerjenost slovenske statistike – ta izvira že iz 70. let prejšnjega stoletja – in aktivnosti za pripravo Registrskega popisa prebivalstva 2011 v Sloveniji bo na sestanku predstavila generalna direktorica mag. Irena Križman.

Prihodnji sestanek članic Pobude za sodelovanje sosednjih držav na statističnem področju bo – predvidoma marca prihodnje leto – gostil slovenski statistični urad.


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

16.2.2015 Mednarodni dan maternega jezika 2015
23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.