Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 3. sestanek Odbora za evropski statistični sistem

20. november 2009, Prva objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Na 3. sestanku  Odbora za evropski statistični sistem dne 19. novembra 2009 v Luksemburgu je generalna direktorica Statističnega urada RS mag. Irena Križman predstavila stališča Slovenije o uredbah za statistično spremljanje odpadkov in cestnega prevoza blaga, o prenovi migracijske statistike in o dopolnitvah statistike o delovni sili.


Vloga Odbora za evropski statistični sistem

Usklajeno delovanje institucij v EU in izvajanje njihovih politik potrebuje verodostojno in primerljivo statistiko in tako statistiko zagotavlja Evropski statistični sistem, ESS. To je partnerstvo, ki ga sestavljajo Eurostat in državni statistični uradi držav članic EU ter ministrstva, agencije, nacionalne centralne banke – ustanove, ki so prav tako pooblaščene za izvajanje dejavnosti državne statistike. Odbor za evropski statistični sistem (ESSC), ustanovljen na podlagi 7. člena Uredbe o evropski statistiki, je v okviru ESS njegova osrednja institucija; v okviru tega Odbora potekajo razprave o ukrepih in v njem se obravnavajo najpomembnejša strateška vprašanja o evropskem statističnem sistemu. Sestavljajo ga predstavniki nacionalnih statističnih uradov, predseduje pa mu Eurostat.

3. sestanek Odbora za evropski statistični sistem (ESSC) je bil 19. novembra 2009 v Luksemburgu; udeležila se ga je tudi generalna direktorica Statističnega urada mag. Irena Križman.

Razprava o statističnih uredbah in strateških vprašanjih statistike

Člani Odbora so na sestanku razpravljali o izvedbenih ukrepih Evropske komisije, tj. o osnutkih uredb o spremembah v statističnem spremljanju in izvajanju statistik ter o uvedbi novih modulov za posamezna leta že v zdajšnjih raziskovanjih:


  • o spremembi uredbe o statistiki odpadkov, ki se nanaša na pridobivanje podatkov o uvozu in izvozu odpadkov; 
  • o spremenjeni uredbi za spremljanje cestnega prevoza blaga – ta na Slovenijo ne bo vplivala, ker poteka redno regionalno kodiranje prevozov blaga; 
  • o izvedbi uredbe, ki zajema statistiko selitev in mednarodne zaščite in določa skupine držav za spremljanje rojstva, prejšnjega in prihodnjega prebivališča ter državljanstva; 
  • o uvedbi dveh modulov v ustaljeno anketo o delovni sili, in sicer nezgode pri delu in z delom povezane zdravstvene težave za obdobje 2013–2015 ter modul za statistiko zaposlovanja invalidov za leto 2011.

Na sestanku so člani razpravljali še o projektu Evropski program socialnih raziskovanj za obdobje 2012–2014, s katerim bi integrirali socialne statistike in se hkrati ustrezno odzvali na poročilo Stiglitzove komisije; ta namreč ugotavlja, da primanjkujejo ustrezni kazalniki za merjenje blaginje in napredka v družbah.

Odbor je v širši razpravi obravnaval problematiko merjenja in zmanjševanja administrativnih bremen in mnenje Eurostata o Akcijskem programu za zmanjšanje upravnih obremenitev. Evropska komisija je s pomočjo Konzorcija družb Capgemini, Deloitte in Ramboll ugotovila, da statistika dosega s zbiranjem podatkov le 0,6 % celotne ocenjene obremenitve. Mnenja o prihodnjih načinih rednega merjenja teh bremen pa so bila med udeleženci različna.

Sestanek se je zaključil s poročilom o razpravi direktorjev okoljskih statistik in okoljskih računov, v katerem ti med drugim predlagajo tudi skupni okoljski informacijski center.

Povezane vsebine
Povezave do podrobnih metodološih pojasnil in podrobnejših podatkov v Si-Stat podatkovni bazi ter povezave do drugih povezanih vsebin najdete v novici, objavljeni na spletnih straneh Statisičnega urada na naslovu http://www.stat.si/novica_poglej.asp?id=124.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.