Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Prednostne naloge državne statistike v letu 2010

5. november 2009, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Statistični urad RS je v sodelovanju z institucijami, pooblaščenimi za izvajanje dejavnosti slovenske državne statistike, pripravil dokument, v katerem predstavlja prednostne naloge državne statistike v letu 2010.

Statistični urad RS je skupaj pooblaščenimi izvajalci programa statističnih raziskovanj pripravil načrt prednostnih nalog državne statistike v prihodnjem letu.

Med najpomembnejše prednostne naloge lahko štejemo priprave na dva velika popisa, na popis kmetijskih gospodarstev in nadaljevanje priprav na naslednji popis prebivalstva, ki bo hkrati tudi prvi registrski popis prebivalstva v Sloveniji; omenjeni popis kmetijskih gospodarstev bo izveden v letu 2010, popis prebivalstva pa v letu 2011. Oba popisa in tudi preostale prednostne naloge so v tem dokumentu podrobneje prikazani po posameznih področjih statistik.
Za leto 2010 bo značilno predvsem poslovanje z vse bolj omejenimi materialnimi in človeškimi viri. Dodatne sinergije in znanje bo Statistični urad iskal v aktivnem delovanju v Evropskem statističnem sistemu in drugem mednarodnem okolju.
V ospredju slovenske državne statistike bo tudi sodelovanje pri vzpostavitvi novih administrativnih virov podatkov v okviru Programa Vlade RS za odpravo administrativnih ovir in zmanjševanje administrativnih bremen; to administrativno okolje bi lahko bilo ustrezen podatkovni vir za državne statistike – slovenski statistični urad bo na teh področjih meril obremenitve in stroške.

Dokument Prednostne naloge državne statistike v letu 2010 je vsebinsko razdeljen na posamezna poglavja: najprej so predstavljene glavne aktivnosti, načrtovane v okviru posameznih statističnih področij, zadnje poglavje (šesto) pa prikazuje načrtovane prednostne naloge v statistični infrastrukturi.

Vsebino dokumenta Prednostne naloge državne statistike v letu 2010 je obravnaval in tudi potrdil Statistični svet RS, in sicer 22. oktobra 2009 na svoji 30. redni seji.


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.