Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 3. svetovni forum OECD o statistiki, znanju in politiki

28. oktober 2009, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

3. svetovni forum OECD z naslovom »Statistika, znanje in politika« poteka od 27.  do 30. 10. 2009 v Busanu. Udeleženci razpravljajo o globalnem napredku in o novih načinih merjenja napredka družb mimo merjenja BDP, ki bi izkazovali stopnjo blagostanja družbe, in ne le njenih proizvodnih zmožnosti.


Na sliki: predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk, generalna direktorica SURS mag. Irena Križman, namestnica generalne direktorice SURS gospa Genovefa Ružić.

3. svetovni forum Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) z naslovom »Statistika, znanje in politika« poteka od 27. do 30. oktobra 2009 v Busanu v Republiki Koreji. Vsebina tokratnega foruma so ključna vprašanja o načrtovanju napredka, oblikovanju vizij in izboljšanju prihodnjega življenja – teme, ki združujejo strokovnjake na statističnem področju, akademike, novinarje in predstavnike civilne družbe vsega sveta.

Pobuda OECD-ja za globalni projekt »Merjenje napredka družb«, katerega del je forum »Statistika, znanje in politika«, je nastala iz potrebe po pospešenem razvoju tistih ključnih ekonomskih, socialnih in okoljskih kazalnikov, ki bi zagotavljali celovito sliko o družbi, stopnji njene blaginje in ki bi služili za načrtovanje nadaljnjega razvoja družb. Temeljni cilj tega projekta – tj. postati svetovna referenčna točka za vse, ki želijo meriti in ocenjevati napredek svojih družb – se manifestira tokrat že na 3. svetovnem forumu; tu se izmenjujejo dobre prakse in poteka odprta razprava o inovativnih raziskovalnih delih glede merjenja napredka v družbah. Zagotovo je učinkovitejša uporaba teh kazalnikov za solidno obveščanje javnega in zasebnega sektorja ter civilne družbe bistvena tudi pri soodločanju o nadaljnjem razvoju družb. V času svetovne gospodarske in finančne krize so razprave o pomenu napredka v družbah, o novih pristopih merjenja le-tega in o moči ter vplivu ustreznih politik pri razvoju družb za raziskovalce, analitike in politike posebej aktualne.

Štiridnevni forum, na katerem kot uvodni govornik nastopa tudi predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk, se v glavnih temah osredotoča na globalni napredek, na nasprotujoča si napredovanja posameznih svetovnih regij,na nov način razmišljanja glede napredka družb mimo merjenja bruto domačega proizvoda, na pomen in pomembnost boljših evidenc – čeprav te same po sebi ne zagotavljajo boljšega merjenja – in na priložnosti ob novih pristopih merjenja, ki bodo izkazovali stopnjo blagostanja družbe, in ne le njenih proizvodnih zmožnosti.

3. forum OECD-ja »Statistika, znanje in politika« v sodelovanju z OECD organizira Vlada Republike Koreje oz. Statistični urad Koreje v sodelovanju z OZN, Organizacijo islamske konference, Evropsko komisijo in s Svetovno banko.

Statistični urad Republike Slovenije zastopata na 3. svetovnem forumu o statistiki mag. Irena Križman, generalna direktorica, in Genovefa Ružić, njena namestnica.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.