Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Zaključno preverjanje pripravljenosti Slovenije za vstop v OECD na področju statistike

26. oktober 2009, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Odbor za statistiko OECD ocenjuje v pristopnem procesu Slovenije kot kandidatke za vstop v OECD pripravljenost Slovenije za vstop v OECD na področju statistike. Zaključno poročilo o izpolnjevanju zahtev slovenske državne statistike obravnava  26. oktobra 2009 v Busanu na posebni seji; Slovenijo predstavlja generalna direktorica mag. Irena Križman.


OECD v svoji strategiji pri širitvi članstva poudarja pomen statistike - ta je ključnega pomena za delovanje sodobne družbe. Zato mora biti delovanje statističnih institucij visoko kakovostno, da so lahko kakovostni tudi podatki. Tudi zato je področje statistike ocenjevano med prvimi. Ta posebna vloga statistike je poudarjena tudi v 3.a členu Konvencije OECD-ja in ta pravi, da bodo članice zagotavljale potrebne informacije(te obsegajo tudi kratkoročne, strukturne in analitične statistične podatke z vsemi metodološkimi informacijami), in sicer za namene analiz, ustreznih politik in nadzora.

Slovenski statistični urad je koordinator za statistike v Sloveniji, razen za tiste, za katere je odgovorna Banka Slovenije, kajti ta prav tako intenzivno sodeluje z več odbori OECD-ja. Usklajevanje na tem področju namreč bistveno prispeva k celoviti oceni izpolnjevanja zahtev in priporočil za članstvo Slovenije v OECD.

Odbor OECD za statistiko je junija 2008 sklical sestanek predstavnikov vseh petih držav kandidatk (te so poleg Slovenije še Čile, Estonija, Izrael in Rusija) in predstavil Listino statističnih zahtev. Ta podrobno opredeljuje, kateri direktorati OECD-ja poleg statističnega direktorata potrebujejo statistične podatke, ki veljajo za Slovenijo, način centraliziranega komuniciranja prek koordinacijske točke v državi, pravne in institucionalne osnove ter statistična področja, ki bodo predmet ocenjevanja.

Statistični urad RS je OECD-ju najprej posredoval izčrpno dokumentacijo, ki predstavlja temelj delovanja slovenske državne statistike, in metodološka gradiva za statistična raziskovanja. Konec maja 2009 pa je skupina izvedencev OECD ob uradnem obisku Statističnega urada pridobila dodatne informacije o sistemu državne statistike in o posameznih statističnih področjih za pripravo osnutka končnega poročila o stanju pripravljenosti Slovenije na področju statistike. Omenjena skupina je obiskala tudi Banko Slovenije; tam so na sestanku sodelovali tudi predstavniki ministrstva za finance, torej inštitucij, ki pomembneje oblikujejo slovensko nacinalno statistiko.

Poročilo o stanju pripravljenosti Slovenije na področju statistike obravnava Odbor OECD za statistiko na posebni seji, v Busanu v Koreji dne 26. oktobra 2009. Sestanka se udeležujeta generalna direktorica mag. Irena Križman in njena namestnica Genovefa Ružić. Izpolnjevanje obveznosti Slovenije do OECD-ja na področju statistike in odpravo nekaterih pomanjkljivosti v dogovorjenih rokih Odbor OECD za statistiko ocenjuje pozitivno.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.