Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 1. sestanek Biroja Konference evropskih statistikov v novi sestavi

16. oktober 2009, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Biro v novi sestavi, med člani je tudi generalna direktorica mag. Irena Križman, obravnava statistični program Ekonomske komisije za Evropo pri Združenih narodih za leto 2010 in strateško usmeritev za naslednja 4 leta.

Vloga Biroja Konference evropskih statistikov

Biro je vodstveno telo Konference evropskih statistikov (CES) v okviru Ekonomske komisije za Evropo pri Združenih narodih (ZN). Sestavljajo ga izvoljeni člani iz nacionalnih statističnih uradov držav članic ZN in predstojniki Eurostata, OECD, MDS in Svetovne banke. V skladu s priporočili Statistične komisije pri ZN ima pomembno vlogo pri izboljševanju nacionalnih statistik in pri poenotenju konceptov in definicij, kajti le tako je mogoče države primerjati med seboj.

Na zadnjih volitvah članov Biroja junija 2009 v Ženevi je bila za mandatno obdobje 2009–2011 izvoljena tudi generalna direktorica Statističnega urada mag. Irena Križman. Tokratna izvolitev v sestavo Biroja je za mag. Križmanovo že tretja: prvič je bila izvoljena kot sopredsedujoča Biroju v letu 2003 za dveletni mandat, nato je bila znova imenovana na to mesto v letu 2005, prav tako za dveletno obdobje. Biroju bo v obdobju 2009–2011 predsedovala generalna direktorica finskega statističnega urada, poleg nje pa ga bodo sestavljali kot člani še predstojniki avstralskega, kanadskega, irskega norveškega, ukrajinskega, brazilskega in slovenskega statističnega urada ter predstojniki Ekonomske komisije za Evropo pri ZN, Statistične komisije pri ZN, Statističnega direktorata OECD, Eurostata, MDS, Svetovne banke in Statističnega odbora Skupnosti neodvisnih držav.

Vsebina 1. sestanka Biroja v novi sestavi

Udeleženci 1. sestanka Biroja Konference evropskih statistikov v novi zasedbi – ta poteka 15. in 16. oktobra 2009 v Washingtonu – razpravljajo o učinkovitosti različnih pristopov objavljanja podatkov in komuniciranja z uporabniki uradnih statističnih podatkov. Med statističnimi področji pa namenjajo posebno pozornost finančnim in kmetijskim statistikam.

Člani pregledujejo predlog statističnega programa Ekonomske komisije za Evropo pri ZN za leto 2010 in ocenjujejo poročilo o izvajanju takega programa za leto 2009. Obravnavajo tudi program statistik s strateškimi dokumenti za prihodnje obdobje do 2013.

Štiri ali pet področij statistik bo Biro glede na potrebe uporabnikov in upoštevajoč globalno dogajanje določil za podrobno obravnavo; te statistike bodo člani posebej pozorno obravnavali na svojih rednih sestankih v naslednjem dveletnem mandatnem obdobju.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

16.2.2015 Mednarodni dan maternega jezika 2015
23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.