Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Konferenca evropskih statistikov

14. junij 2006, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

54. plenarna seja Konference evropskih statistikov: razprava o zaupnosti podatkov in dostopu do mikropodatkov, popisi prebivalstva in stanovanj ter upravljanje s človeškimi viri.

Konferenca evropskih statistikov (CES) pri Ekonomski komisiji za Evropo v okviru Združenih narodov (UNECE) ima v skladu s priporočili Statistične komisije ZN pomembno vlogo pri izboljšanju nacionalnih statistik, njihove mednarodne primerljivosti in s tem zmanjševanju bremen pri poročanju mednarodnim organizacijam.
54. plenarna seja Konference evropskih statistikov poteka od 13. do 15. junija 2006 v Parizu. Tokratna uvodna tema je koordinacija statističnega dela v mednarodnem okolju, v kateri udeleženci razpravljajo o načinu razvoja in sprejetja standardov in priporočil, ki jih pripravljata tako Konferenca kot njen Biro. Poročilu UNECE za leto 2005 in predstavitvi načrtov za leto 2006 ter Bazi mednarodnih statističnih aktivnosti na spletu, ki vsebuje aktivnosti večine organizacij v okviru UNECE regije, sledijo aktualna tematska področja: priporočila in načela pri upravljanju z zaupnostjo podatkov in dostopom do mikropodatkov, popisi prebivalstva in stanovanj ter upravljanje s človeškimi viri in izobraževanje v statističnih inštitucijah.

Urejanje problematike zaupnosti statističnih podatkov in dostopa do mikropodatkov se je začelo s seminarjem na to temo v letu 2003 z namenom, da se pripravi skupna priporočila. V naslednjih dveh letih jo je obravnavala tudi Konferenca evropskih statistikov (CES), Biro CES-a, ki je vodstveno telo Konference, pa je februarja letos osnutek priporočil odobril in predlagal v potrditev tudi na tej plenarni seji Konference.

V razpravi o prihodnjih popisih prebivalcev in stanovanj naj bi, poleg pomena popisnih podatkov za najrazličnejše uporabniške skupine, udeleženci poudarili možnosti povezovanja teh podatkov z drugimi viri in nadomestitev klasičnih terenskih popisov z uporabo administrativnih virov in statističnih registrov. Tudi Slovenija načrtuje izvedbo takega popisa prebivalstva in stanovanj, za to pa bo moral biti pravočasno vzpostavljen register nepremičnin. Slovenski statistični urad, mag. Danilo Dolenc, bo predstavil izkušnje iz Popisa 2002 in načrte v zvezi s prihodnjim popisom prebivalstva in stanovanj.

V sekciji z naslovom Človeški viri in izobraževanje v statističnih uradih pa udeleženci razpravljajo o bodočem upravljanju z znanjem statističnih strokovnjakov, modernem pristopu pri njihovem sistematičnem in posamičnem izobraževanju, merjenju zadovoljstva zaposlenih v uradih ipd. Razpravo bo sovodila tudi generalna direktorica Statističnega urada mag. Irena Križman.


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

16.2.2015 Mednarodni dan maternega jezika 2015
23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.