Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Državna statistika v letu 2005

13. junij 2006, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Predstavitev uresničevanja glavnih ciljev, zastavljenih v Letnem programu statističnih raziskovanj za 2005.

V publikaciji Državna statistika v letu 2005 predstavljamo uresničitev glavnih ciljev, ki si jih je Statistični urad RS (SURS) skupaj s pooblaščenimi izvajalci državne statistike zastavil v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj za 2005 (Uradni list RS, št. 133/2004 in 19/2005).

Državna statistika je bila v letu 2005 usmerjena v uresničevanje statističnih raziskovanj pri čemer smo skušali slediti racionalni rabi človeških in finančnih virov, razbremenjevanju enot poročanja (predvsem z boljšo izrabo administrativnih virov) in si hkrati prizadevali za izboljšanje pravočasnosti in kakovosti statističnih podatkov in storitev za uporabnike.

Z vidika uporabnikov je bil v letu 2005 dosežen velik napredek, saj smo jim z nadgradnjo podatkovne baze SI-STAT v podatkovni portal poenostavili in olajšali dostop do podatkov. Dostop prek enotne vstopne točke za vsako statistično področje do vseh objav statističnih podatkov, vključno z dostopom do spletnih strani pooblaščenih izvajalcev državne statistike omogoča uporabniku precej enostavnejše iskanje podatkov. Za državno statistiko je bil pomemben tudi sprejem Kodeksa ravnanja evropske statistike, ki je kot prvi tak instrument na evropski ravni namenjen sistematičnemu izboljševanju kakovosti evropske uradne statistike in s tem posledično povečevanju zaupanja v statistiko pri uporabnikih in dajalcih podatkov tako na nacionalni kot evropski ravni.

Delo državne statistike v letu 2005 so med drugim zaznamovali tudi približevanje Slovenije evro območju in s tem posledično spremljanje konvergenčnih meril za uvedbo evra, sledenje revidirani Lizbonski strategiji in nenazadnje začetek priprav na predsedovanje delovni skupini Sveta Evropske Unije za statistiko v času polletnega predsedovanja Slovenije v Evropski uniji v letu 2008.

Dobro medinstitucionalno sodelovanje in ustrezna koordinacija dela na področju makroekonomskih, monetarnih in plačilnobilančnih statistik so v precejšnji meri prispevali k temu, da slovenska državna statistika pri doseganju zahtev za vključitev v ERM II ni imela večjih težav. Zaradi spremljanja novih statističnih pojavov na posameznih vsebinskih področjih (prve rezultate revidirane Lizbonske strategije bo mogoče spremljati že v letu 2007) je bila posebna pozornost namenjena nadaljevanju razvoja novih metod in orodij za zagotavljanje podatkovnih virov, ki temeljijo na mednarodnih standardih in so usklajeni z mednarodnimi institucijami.

Avtorica:

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

16.2.2015 Mednarodni dan maternega jezika 2015
23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.