Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Interaktivni statistični atlas Slovenije

12. junij 2009, E-objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Kje v Sloveniji je največ mladih prebivalcev? V katerih občinah so povprečne mesečne plače višje od slovenskega povprečja? Na ta in podobna vprašanja odgovarja Interaktivni statistični atlas Slovenije.


Interaktivni kartografski prikazi statističnih podatkov

Z objavo Interaktivnega statističnega atlasa Slovenije Statistični urad Republike Slovenije širi nabor spletnih storitev za najširšo javnost in jo vabi k odkrivanju razlik med slovenskimi regijami in občinami s pomočjo statističnih podatkov.

Orodje omogoča izbor vsebine, izbor teritorialne ravni (statistične regije ali občine) in prikaz podatkov za različna leta. S prehodom z miško čez kartogram se prikažejo podatki za posamezno regijo ali občino, podobno tudi pri prehodu z miško čez grafikon na desni strani. Grafikon pri izboru posamezne statistične regije prikaže le občine te regije ter omogoča prikaz občin ali regij po abecedi ali njihovo razvrstitev glede na vrednosti.

Katera občina ima največji delež mladih prebivalcev?

Interaktivni statistični atlas Slovenije ponuja odgovor na to in na podobna vprašanja. Gorenja vas – Poljane je občina, v kateri je delež mladih (starih od 0 do 14 let) že vrsto let najvišji v Sloveniji. Leta 2007 je znašal 20,6 % in je bil za 11,6 odstotne točke višji od najnižjega deleža, ki velja za obmejno občino Osilnica.

Katera regija ima najvišje plače?

Kartografski prikaz letnega povprečja mesečnih bruto plač po statističnih regijah razkrije, da je bilo v letu 2007 v osrednjeslovenski statistični regiji letno povprečje mesečnih bruto plač za 13 % višje od letnega povprečja mesečnih bruto plač v Sloveniji. 30,5 indeksne točke pa znaša razlika v bruto plačah med osrednjeslovensko regijo in pomursko regijo, ki je na dnu lestvice.


Prikaz: Indeks staranja po občinah, Slovenija


Staranje prebivalstva v Sloveniji objavil uporabnik Surs si-stat na Vimeo.

Podpora strategijam regionalnega razvoja

Prikaz statističnih podatkov na kartogramih je zelo pomemben tudi za uporabnike, ki delujejo na področju regionalnega in lokalnega razvoja. Na Statističnem uradu Republike Slovenije smo v zadnjih letih že izdali več tiskanih publikacij in predstavili statistične podatke na nižjih teritorialnih ravneh. S kartografskimi načini prikaza statističnih podatkov želimo tako tudi podpreti razprave o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja v Sloveniji ter pripomoči k ustreznemu oblikovanju strategij razvoja. Poleg ogleda Interaktivnega statističnega atlasa Slovenije uporabnike vabimo tudi k ogledu Tematske kartografije in publikacije Slovenske občine v številkah.

Vstop:
 


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

16.2.2015 Mednarodni dan maternega jezika 2015
23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.