Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 6. sestanek Odbora OECD za statistiko, Ženeva, 10. - 11. junij 2009

10. junij 2009, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Udeleženci 6. rednega sestanka  Odbora OECD za statistiko razpravljajo o razvoju statistik za merjenje gospodarske uspešnosti in socialnega napredka, o pripravah na 3. Svetovni forum OECD-ja (Koreja, oktober 2009), in o programu t.i. Globalnega projekta za merjenje napredka družb v obdobju 2010–2011.

Na sestanku Odbora OECD za statistiko sodeluje tudi slovenski statistični urad; to sodelovanje pa se je pričelo februarja 2006, ko je Slovenija dobila status opazovalke v tem odboru.
Slovensko delegacijo sestavljajo predstavnice Statističnega urada RS: generalna direktorica mag. Irena Križman, njena namestnica Genovefa Ružić in vodja sektorja za nacionalne račune mag. Karmen Hren.

Na sestanku Odbor obravnava aktualne teme v povezavi s svetovnimi krizami, med drugimi pa izpostavlja:

  • Vprašanja vloge statistike kot podporo politikam v razmerah finančne in gospodarske krize – je potreben razvoj novih statistik ali le preusmeritev obstoječih statistik?
  • Merjenje gospodarske uspešnosti in socialnega napredka. Razkorak med vrednostmi standardnih socio-ekonomskih kazalnikov (kot so gospodarska rast, inflacija, neenakost) in percepcijo teh meril v javnosti je precejšen in ni značilen le za določena območja in ne more biti pojasnjen le z s psihološkimi lastnostmi človeške narave. Za razjasnitev tega razkoraka je bila na pobudo francoskega predsednika v letu 2008 ustanovljena posebna komisija z nalogo, da pripravi analizo, ki bo odgovorila na naslednja vpršanja: kakšne so omejitve kazalnika o bruto domačem proizvodu kot pokazatelja ekonomskega in socialnega razvoja, razmislila o bolj ustreznem kazalniku, ki bo tudi za javnost primernejši in hkrati ponudila oceno izvedljivosti alternativnih orodij za merjenje ekonomskega in socialnega razvoja. Komisijo vodi Joseph E. Stiglitz s Kolumbijske univerze v ZDA.
  • Akcijski načrt, s katerim bi izpopolnili okoljske statistike, da bodo ponudile večjo kakovost podatkov in primerljivost med državami.

Udeleženci se bodo podrobneje seznanili še o Globalnem projektu za merjenje napredka družb in o pripravah na 3. Svetovni forum z naslovom »Statistika, znanje in politika« , ki bo potekal oktobra 2009 v Koreji), in razpravljali o programu za obdobje 2010–2011. Ob 3. svetovnem forumu bo Odbor OECD  za statistiko sklical tudi poseben sestanek, na katerega bodo vabljene tudi države kandidatke za članstvo v OECD, namenjen pa bo pregledu njihove pripravljenosti na področju statistike za vstop v OECD.

Na dnevnem redu rednega sestanka Odbora so še druge točke s posameznih statističnih področij, in sicer statistično spremljanje človeškega kapitala, razprava o naboru kazalnikov za merjenje blaginje otrok, pa tudi izmenjava mnenj in izkušenj o možnosti, da se pripravi bolj integriran mednarodni statistični informacijski sistem, ki bo standardiziral in olajšal izmenjavo in izkazovanje podatkov.


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.