Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Konferenca evropskih statistikov, 8. - 10. 6. 2009 v Ženevi

10. junij 2009, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Na 57. Konferenci evropskih statistikov udeleženci v eni od osrednjih tem (strateška vprašanja poslovnih statistik)  razpravljajo o zmanjševanju bremen poročanja podjetij; razpravo vodi slovenski Statistični urad, ki tudi predstavlja svoje izkušnje pri uporabi administrativnih virov v statistiki.

Konferenca evropskih statistikov (CES) pri Ekonomski komisiji za Evropo v okviru Združenih narodov (UNECE) ima v skladu s priporočili Statistične komisije ZN pomembno vlogo pri izboljševanju nacionalnih statistik in tudi njihove mednarodne primerljivosti ter pri zmanjševanju bremen, ki nastajajo pri poročanju mednarodnim organizacijam.

57. zasedanje Konference evropskih statistikov poteka od 8. do 10. junija 2009 v Ženevi. Slovensko delegacijo sestavljajo predstavnice Statističnega urada RS: generalna direktorica mag. Irena Križman, njena namestnica Genovefa Ružić in vodja sektorja za nacionalne račune mag. Karmen Hren.

Osrednji temi konference sta:

  • Ohranjanje ravnotežja med načeli strokovne neodvisnosti in odgovornosti na eni strani in pripravo ustreznih, nepristranskih statistik na znanstveni osnovi, namenjenih izvajanju politik, za kar statistični uradi tudi imajo mandat, na drugi strani. Slednje se osredotoča na vzdrževanje profesionalnega odnosa med statistiki in oblikovalci politik, na problematiko nestatističnih storitev kot so napovedi gibanj, na vodenje administrativnih registrov ipd.
  • Strateška vprašanja glede poslovnih statistik. Tu se izpostavlja predvsem dva vidika: pri produkciji te vrste statistik nacionalni statistični uradi nadalje krepijo trend zmanjševanja bremen, ki ga imajo podjetja pri poročanju uradom, in nadalje se spremlja strukturne spremembe v globalni ekonomiji z močnimi integracijskimi procesi tržnega gospodarstva.

Slovenski statistični urad (namestnica generalne direktorice Genovefa Ružić) vodi sekcijo o poslovnih statistikah z naslovom Zmanjšanje bremen za poročevalske enote. V sekciji z vabljenim referatom izkušnje in dobre prakse SURS-a predstavlja mag. Karmen Hren, vodja sektorja za nacionalne račune – na področju poslovnih statistik je izrazito poudarjena uporaba administrativnih virov z registrsko usmeritvijo slovenske državne statistike. V predstavitvi pa so prikazani tudi prednosti, pomanjkljivosti in izzivi za nadaljnje izpopolnitve tega sistema.

Udeleženci se na konferenci seznanjajo tudi z izsledki dela na podočju koordinacije mednarodnih aktivnosti na različnih področjih statistike, ki jih je pripravil Biro Konference evropskih statistikov; le-ta bo udeležence povabil k širši razpravi o vlogi in tudi podpori mednarodnih statističnih inštitucij nacionalnim statističnim uradom pri objavah statistik in komuniciranju z uporabniki prek statističnih podatkov in informacij.

V zaključnem delu Konference bodo zaradi izteka mandata članov Biroja Konference evropskih statistikov potekale volitve vodstva in članov. Generalna direktorica mag. Križmanova, prvič izvoljena kot sopredsedujoča Biroju v letu 2003 in ponovno imenovana v letu 2005, je tokrat med kandidati za člane Biroja v mandatnem obdobju 2009–2011.


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.