Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Zaključna misija OECD-ja za področje statistike

28. maj 2009, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Od 27. do 29. 5. 2009 poteka na Statističnem uradu zaključna misija OECD. Skupina izvedencev za pregledovanje bo pridobila informacije o sistemu državne statistike in posameznih statističnih področjih za pripravo osnutka končnega poročila o stanju pripravljenosti Slovenije na področju statistike.

V skladu z načrtom OECD za končni pregled statističnih sistemov držav pristopnic poteka od 27. do 29. maja 2009 na Statističnem uradu zaključna misija OECD-ja na področju statistike. V okviru priprav na vstop Slovenije v OECD so v sistemu slovenske državne statistike potekale številne aktivnosti. Na slovenski strani je bil SURS imenovan kot glavno koordinacijsko telo za pregled nacionalnega statističnega sistema in je tudi prevzel organizacijo in koordinacijo priprav na zaključno misijo OECD. Po obširnem postopku zbiranja informacij in priprave preliminarnih ocen o zakonodajnem in institucionalnem okvirju ter kakovosti in razpoložljivosti podatkov na ključnih statističnih področjih bo skupina izvedencev za pregledovanje, ki jih je imenoval OECD, v okviru te misije pridobila dodatne informacije o sistemu državne statistike in posameznih statističnih področjih, za katera je pristojen Direktorat OECD za statistiko, kar bo pripomoglo k pripravi osnutka končnega poročila o stanju pripravljenosti Slovenije na področju statistike. Misija OECD-ja bo obiskala tudi Banko Slovenije, kjer bodo na sestanku sodelovali tudi predstavniki ministrstva za finance.

Poročilo o stanju pripravljenosti Slovenije na področju statistike bo obravnaval Odbor OECD za statistiko na posebni seji oktobra 2009 v Busanu v Koreji.
Avtorica:

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

16.2.2015 Mednarodni dan maternega jezika 2015
23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.