Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Državna statistika v letu 2008 – Poročilo o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj za 2008

21. maj 2009, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Statistični urad RS je v sodelovanju z inštitucijami, pooblaščenimi za izvajanje dejavnosti slovenske državne statistike, pripravil Poročilo o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj za 2008.

V poročilu o slovenski državni statistiki v letu 2008, katerega predlog je na zadnji redni seji obravnaval Statistični svet RS, je predstavljeno delo, ki ga je Statistični urad RS (SURS) skupaj s pooblaščenimi izvajalci državne statistike opravil v letu 2008 na podlagi Letnega programa statističnih raziskovanj za 2008 (Uradni list, št. 114/2008 in št. 35/09).

Slovensko državno statistiko v letu 2008 zaznamovala dva izredno pomembna dogodka – predsedovanje Slovenije Svetu EU za statistiko in priprave na članstvo v OECD

V prvi polovici leta 2008 je SURS uspešno predsedoval Delovni skupini Sveta EU za statistiko in s tem pomembno prispeval k oblikovanju najpomembnejšega pravnega akta za delovanje Evropskega statističnega sistema. V preteklem letu so nemoteno potekale aktivnosti SURS v procesu vključevanja Slovenije v Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj – OECD; z vstopom v to organizacijo bo Slovenija postala članica še zadnje pomembne mednarodne organizacije. Slovenska državna statistike je tudi sicer uspešno aktivno sodelovala v Evropskem statističnem sistemu in v mednarodni statistiki.

Registrska usmerjenost državne statistike

SURS je v letu 2008 posebno pozornost namenjal odpravljanju administrativnih ovir pri svojem delovanju in je v sodelovanju z drugimi ustanovami odpravljal nepotrebna zbiranja podatkov in jih nadomeščal z administrativnimi viri oziroma jih poenostavljal z drugimi načini racionalizacije zbiranja podatkov. Dejaven je bil v zvezi s pripravami na izvedbo popisa prebivalstva v letu 2011. Ta ne bo potekal na terenu kot doslej, pač pa s povezovanjem večjega števila administrativnih in drugih podatkovnih baz. Uporaba administrativnih virov postaja vse bolj stalnica tudi pri kmetijskih statistikah; v zvezi s tem so povezane tudi priprave na popis kmetijskih gospodarstev 2010, ki bo metodološko in finančno izjemno zahtevna naloga.

Prizadevanje za kakovostno in do uporabnika prijazno državno statistiko se je nadaljevalo

Aktivnosti za zmanjševanje administrativnih obremenitev pri dajalcih podatkov so bile le ena izmed številnih dejavnosti, ki jim je državna statistika sledila pri zagotavljanju statističnih podatkov v letu 2008. Številne aktivnosti državne statistike v tem letu so bile usmerjene v ohranitev zaupanja uporabnikov in dajalcev podatkov. Nadaljevale so se dejavnosti v zvezi s kakovostjo v statistiki - skrb za ustrezne, pravočasne, primerljive in natančne statistične rezultate na podlagi doslednega upoštevanja načel Kodeksa ravnanja evropske statistike. Pomembne naloge so bile opravljene tudi v zvezi z urejanjem in posodobitvijo klasifikacij ter z usklajevanjem nacionalnih klasifikacij z mednarodno sprejetimi spremembami. Glavni dosežki rednega in razvojnega dela SURS in pooblaščenih izvajalcev programa statističnih raziskovanj v letu 2008 so v omenjenem poročilu z naslovom Državna statistika v letu 2008 podrobneje predstavljeni po posameznih statističnih področjih.

Avtorica:

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.