Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Prenovljena Prva statistična objava

31. maj 2006, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Prva statistična objava - vsebinsko in oblikovno prenovljena in prirejena za učinkovitejšo in enostavnejšo uporabo statističnih podatkov in informacij.

Od maja 2006 objavlja Statistični urad Republike Slovenije na svoji spletni strani Prvo statistično objavo v uporabnejši obliki. Tako želimo svojim vedno številčnejšim uporabnikom statističnih podatkov – domačim in tujim - še bolj približati in jim predstaviti Slovenijo s pomočjo uradnih statističnih podatkov.

Vsaka Prva statistična objava vsebuje kratek komentar o statističnih podatkih, enostavne tabele in/ali grafikone in po potrebi še priponke s podrobnejšimi statističnimi podatki.

S pomočjo povezav je mogoče priklicati metodološka navodila in pojasnila (potrebna za pravilno razumevanje statističnih podatkov) in tudi publikacijo Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji in koledar objav. Nadalje se je mogoče od tu povezati z avtorjem vsake posamezne objave in dostopiti do podatkovnega portala SI-STAT. Ta vsebuje veliko količino statističnih podatkov, nudi pa tudi povezave na statistične podatke pooblaščenih izvajalcev statističnih raziskovanj in na mednarodne organizacije, ki se ukvarjajo z izkazovanjem statističnih podatkov.

Prvo statistično objavo je mogoče tudi natisniti, in sicer v posebej za tisk prirejeni obliki, prav tako pa jo je možno posredovati izbrani osebi.

Uporabnike, ki bi želeli pridobiti znanja, potrebna za uporabo podatkovnega portala SI-STAT, s pomočjo naših strokovnjakov, vabimo, da se na naslovu info.stat@gov.si prijavijo na brezplačni dveurni tečaj o uporabi portala. Poleg tega lahko uporabniki osnovne informacije o pripravi podatkov v podatkovni bazi SI-STAT pridobijo tudi v poslovnem času (od ponedeljka do četrtka od 9.00 do 15.30 in v petek od 9.00 do 14.30) s klicem na telefonsko številko (01) 241 51 04.


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

16.2.2015 Mednarodni dan maternega jezika 2015
23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.