Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Digitalizacija starejših publikacij Statističnega urada

6. marec 2009, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Na spletnih straneh www.stat.si so našim uporabnikom zdaj na voljo tudi starejši letniki Statističnega letopisa (1953–1995) in izbrane vsebine iz popisov prebivalstva 1948-1991.

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) uresničuje z digitalizacijo starejših izdaj svojih publikacij zavezo o uporabniški usmerjenosti slovenske državne statistike in tako omogoča svojim uporabnikom dostop do številnih pomembnih starejših statističnih podatkov neposredno od doma. Digitalizacija starejšega statističnega gradiva omogoča širjenje informacij na enostavnejši način in poenostavlja dostopnost in s tem tudi uporabo statističnih podatkov, poleg tega pa je pomembna tudi z vidika ohranjanja naše kulturne dediščine, kajti podatkovno bogate izdaje Statističnega letopisa ter popisne knjige so nedvomno del te naše dediščine. SURS je eden redkih državnih statističnih uradov, ki na svojih spletnih straneh sploh sistematično ponujajo digitalizirano starejše knjižno gradivo.

Statistični letopis je naša osrednja, najpopolnejša in najobsežnejša redna letna serijska publikacija. Redno izhaja od leta 1964 (pred tem je izšel še v letih 1953 in 1955).

Uporabnikom so bili doslej na spletni strani na voljo letniki od 1996 do 2008, zdaj pa jim je na podoben način omogočen dostop tudi do starejših letnikov (1953–1995). Vsebina posameznega poglavja je objavljena v formatu PDF, ki omogoča iskanje po besedilih. Metodološka pojasnila so v letnikih od 1953 do 1975 objavljena na začetku knjige za celotno vsebino letopisa, zato so tudi na spletni strani prikazana posebej. V letnikih od 1976 dalje so metodološka pojasnila objavljena pri posameznem poglavju.

Spletno stran Popisi prebivalstva 1948-2002 smo oblikovali na novo. Podatki iz posameznega popisa prebivalstva so prikazani po takrat veljavni upravni oz. statistični razdelitvi (Podatki po teritorijih). Po kliku na izbrani teritorij se izpiše celoten seznam naslovov tabel. Te so objavljene v formatu PDF, ki omogoča iskanje po besedilih, ali kot Excelova datoteka. Poleg tega so uporabnikom na voljo še osnovna metodološka pojasnila in izbor najpomembnejših publikacij (Viri).

Ker je bilo objavljanje podatkov iz popisov prebivalstva 1948–1971 centralizirano za vse republike nekdanje Jugoslavije skupaj, smo praviloma iz teh popisnih knjig digitalizirali samo podatke za Slovenijo in za njene nižje teritorialne ravni.

Iz gradiva, ki se nanaša na popisa prebivalstva 1981 in 1991, smo objavili dve osnovni publikaciji s podatki po takrat veljavnih občinah. Ker se zavedamo, da želijo uporabniki podatke iz zadnjih popisov primerjati v času in prostoru, jim to omogočamo s tem, da smo za popisa 1981 in 1991 pripravili tudi osnovne tabele po naseljih (kot Excelove datoteke). V zvezi z metodološkimi pojasnili o razvoju upravne teritorialne razdelitve še posebej opozarjamo na Pojasnila o teritorialnih spremembah pri naseljih, ki zajemajo obdobje 1971–2009.

Avtor:

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.